05:33
21:38
Nachtmodus
Laatst bijgewerkt 28 mrt 2019

Dossier:
Landbouwschade voorkomen

Zwijnen, edelherten, dassen en ook zeker ganzen. Ze lopen in steeds grotere getale rond in onze provincies. En die grote hoeveelheid wild zorgt voor steeds meer schade bij agrariërs.

Niet alle schade wordt vergoed, veel schade is niet te taxeren en bovendien is schade claimen erg duur. Toch wordt er de laatste jaren steeds meer schade vergoed door BIJ12 Faunafonds. Tussen 2013-2016 verdubbelde het totale uitgekeerde bedrag van tegemoetkomingen in de schade naar ruim 22 miljoen euro. Onderzoek toont aan dat de daadwerkelijke inkomstenderving van particuliere, agrarische ondernemers rond de 100 miljoen euro bedraagt. Hiervan komt zo’n driekwart voor rekening van de diverse ganzensoorten in ons land.

Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers en grondbezitters constateren de Nederlandse jagers dat ondernemingen onder druk staan door inperkende regelgeving en schadeveroorzakende diersoorten.

 

 


Nieuwsberichten


Informatie over Jagen


Veelgestelde vragen