06:25
20:48
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Oproep ZLTO aan provincie Noord-Brabant: schrap leges voor vergoeding faunaschade

Deze week stuurde ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, een brief naar de Provinciale Staten. Daarin roepen ze op om de leges die de provincie heft voor tegemoetkoming faunaschade te schrappen. Acht andere provincies schaften die leges al eerder af.

Een Nederlandse agrariër kan in aanmerking komen voor financiële vergoeding wanneer wilde dieren schade aanbrengen aan gewassen op zijn grond. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet een boer in Brabant sowieso € 300,00 betalen. Daarnaast is hij € 250,00 kwijt die valt onder eigen risico. En komt hij pas voor uitbetaling in aanmerking als de vergoeding meer is dan €50,00. Totaal is hij dus € 600,00 kwijt. Omdat die kosten voor elke agrariër gelijk zijn, heeft deze regeling met name voor kleinere boeren veel impact.

Daadwerkelijke faunaschade vele malen hoger

ZLTO geeft in haar bericht aan dat de daadwerkelijke schade door wilde dieren vele malen hoger ligt dan wat er geclaimd wordt. Dit komt met name omdat niet alle boeren de schade melden. Maar ook omdat de soorten die veel schade veroorzaken in aantallen zijn toegenomen: zwijnen, dassen, ganzen en zwanen. Uit onderzoek van CLM in 2013 bleek dat de daadwerkelijk schade vijf maal zo hoog lag als de geclaimde schade.

Standpunt ZLTO: eenvoudigere regelgeving voor ver- en bejagen en landelijk jachtregime

In haar standpunt faunaschade geeft ZLTO aan dat er onder meer fatsoenlijke regelgeving moet komen voor het ver- en bejagen van schadesoorten. Ook geeft ZLTO aan dat soorten die nu in dusdanig groten getale voorkomen dat ze aanzienlijke maatschappelijke, economische en natuurschade veroorzaken een eenvoudiger en integraal landelijk jachtregime moet komen dat de basis vormt. Daar waar nodig moet dit landelijke regime aangevuld worden met het provinciale ontheffingenregime en provinciale opdrachten.

Lees het hele bericht op ZLTO.nl

ZLTO: schrap leges voor tegemoetkoming Faunaschade
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws