07:20
18:20
Nachtmodus

Provincie Utrecht schorst ontheffing knobbelzwanen, onderbouwing schade onvoldoende

Knobbelzwanen in Utrecht mogen voorlopig niet bejaagd worden ter voorkoming van schade. Dat besliste de rechter maandag 30 november. De provincie kon onvoldoende duidelijk maken dat knobbelzwanen schade aanbrengen.

Stichting Dierenrader, Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights waren tegen de ontheffing in verweer gekomen. En met succes. De rechter oordeelde dat er ‘er onvoldoende en te grofmazig inzicht is gegeven in de schadehistorie’. Een verband tussen de omvang van de schade en de ingezette beheersmaatregelen is ontoereikend aangetoond.

Rechter parkeert niet-onderbouwde beschuldiging

De niet-onderbouwde inbreng van de dieractivistische organisaties dat jagers per abuis een andere zwanensoort konden treffen en/of verstoren, werd door de rechter geparkeerd. Dat argument speelt volgens de rechtbank geen rol in de ontheffingsprocedure. De rechtbank wendt dit af als een handhavingsverzoek bij gebruikmaking van de verleende ontheffing.

Zwanen mogen in de provincie Utrecht pas bejaagd worden, als er door de boer eerst minimaal twee andere manieren zijn ingezet om de dieren van de grond af te krijgen. Denk daarbij aan: ophangen van lappen, zakken of linten, het plaatsen van vlaggen of schriklint (langs oevers) en akoestische middelen.

Betere onderbouwing nodig

Voor de provincie Utrecht betekent deze uitspraak dat zij een betere onderbouwing moet geven van faunaschade veroorzaakt door knobbelzwanen. Tot die tijd blijft de schorsing van kracht.

Lees het nieuwsartikel op NOS.nl

Provincie Utrecht mag voorlopig geen knobbelzwanen afschieten
  • Delen:

Meer informatie