05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Jagers bejagen opnieuw meer wilde zwijnen in Limburg

De provincie Limburg laat al enkele jaren op rij een groei van de populatie wilde zwijnen zien. Gisteren maakte de Faunabeheereenheid Limburg bekend dat in 2019 1142 wilde zwijnen zijn geschoten. Dit is een forse toename vergeleken met het jaar 2000, toen er negen wilde zwijnen in de nulstandgebieden werden geschoten.

Risico’s toename wilde zwijnen

Al enkele jaren op rij groeit de populatie wilde zwijnen in Limburg. Deze groei heeft ook een keerzijde. Zo is de kans op uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) groter. Een uitbraak in Nederland heeft grote gevolgen voor de economie, de dieren en terreingebruik. En als de AVP daadwerkelijk Nederland bereikt gaan zowel de varkensexport als veel buitengebieden voor lange tijd op slot hetgeen vele miljoenen euro’s aan economische schade zal opleveren.

Daarnaast geldt dat er met grotere aantallen ook meer risico op aanrijdingen is en veroorzaken wilde zwijnen veel schade aan landbouwgewassen en grond. In 2018 was de totaal uitgekeerde faunaschade in Limburg veroorzaakt door het wilde zwijn alleen al €151.347. In 2017 was dat nog maar €104.026. De provincie Limburg heeft daarom eerder bepaald dat er meer bevoegdheden voor jagers komen om risico’s en schade binnen de perken te houden.

Beleid provincie blijkt succesvol

De Jagersvereniging Limburg ging in overleg met de provincie Limburg over de toenemende wilde zwijnenpopulatie en bijbehorende risico’s. Doordat de provincie goed gehandeld en geluisterd heeft naar de praktijk van de WBE’s, zijn er méér bevoegdheden gekomen om de wilde zwijnen te bejagen. Tot de nieuwe bevoegdheden horen onder meer het gebruik van Brenneke-patronen. Ook is er aan gesubsidieerde natuurbeheerders gevraagd om geen of weinig kosten aan jagers in rekening te brengen voor activiteiten die liggen besloten in de Faunabeheerplannen, is er subsidie verleend aan de wildbeheereenheden voor de aanschaf van extra nachtzichtapparatuur en helpt de provincie mee het vlees van wilde zwijnen te promoten.

Ook de speciale bevoegdheid voor het organiseren van kleinschalige bewegingsjachten draagt bij aan een effectievere standsbeperking. Het totaal aan maatregelen werkt: er zijn nu meer jagers die meedoen aan het nachtelijk afschot en de aanzittijden per geschoten wild zwijn zijn aanzienlijk verkort waardoor er meer wilde zwijnen worden geschoten.

Voorzitter Jagersvereniging Limburg, Wim Grave: ‘Heel goed dat de provincie ons steunt in ons streven om de stand van de wilde zwijnen te verminderen. Wij werken daar als Jagersvereniging ook volop aan mee en waarderen dat. Wel zijn er nog enkele uitvoeringszaken die wij willen verbeteren. Zo leveren de geschoten zwijnen veel slachtafval op dat jagers op dit moment lastig op een hygiënische en AVP-bestendige manier kunnen afvoeren. Dit komt vooral omdat nog niet alle gemeenten in Limburg goed voorbereid zijn op de inname van dit restproduct. Daar ligt voor deze gemeenten nog wel een uitdaging.’

Mentorschapsproject Limburg

Met het mentorschapsproject helpt de Jagersvereniging beginnende jagers om zich aan te sluiten bij een Limburgse wildbeheereenheid en zich daar onder leiding van een ervaren jager te bekwamen in alle ins en outs van de wilde zwijnen jacht. In de afgelopen 3 jaren zijn met dit project inmiddels 60 nieuwe jagers in Limburg gestart.

Daarnaast biedt de provincie een financiële tegemoetkoming in de kosten van de jachtopleiding en het jachtexamen. Daarmee stimuleert de provincie dat de deelnemers van dit project ook na de stageperiode blijven helpen bij het beperken van de wilde zwijnenstand in Limburg. Vanwege dit succes gaat de Jagersvereniging binnenkort in overleg met de provincie om dit project te verlengen.

Wild zwijn in de voedselketen

Dat er meer wilde zwijnen worden geschoten, betekent ook dat er meer wilde zwijnenvlees beschikbaar is. In principe worden alle wilde zwijnen die Nederlandse jagers schieten geconsumeerd; door jagers zelf en particulieren. Terecht, want wild zwijn is duurzaam en enorm lekker. Neem een kijkje op Wild op de Kaart en vind een jager in de buurt die wild zwijn aanbiedt.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items