05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Motie SGP Utrecht over behandelbedrag schade wild aangenomen

De SGP in de provincie Utrecht diende maandag 9 juli 2018 tijdens de Algemene Beschouwingen een motie in om het behandelbedrag voor de afhandeling van wildschade om te zetten in een statiegeldregeling. De motie werd aangenomen.

In alle provincies van Nederland, op Gelderland en Limburg na, moeten agrariërs €300,- betalen om een melding te doen voor schade die aangericht wordt door wild. Daarbovenop moet ook nog eens een eigen risico van €250,- worden betaald. Dat is wat de SGP in de Provinciale Staten van Utrecht betreft onrechtvaardig. Bovendien heeft een drempelbedrag van €550,- bovenop een hele papierwinkel tot gevolg dat veel agrariërs hun schade niet meer melden. Daardoor krijgt de maatschappij een vertekend beeld van de daadwerkelijke schade.

De motie werd aangenomen. Fractievoorzitter Gijs van Leeuwen reageert opgelucht: ‘Het kan gewoon niet zo zijn dat agrariërs pas bij een bedrag van ruim meer dan €550,- baat hebben bij een schademelding. Dat is wat ons betreft zeer onrechtvaardig en geeft ook een vertekend beeld van de daadwerkelijke schade. Bovendien: de schade is een direct gevolg van ons provinciale beleid en agrariërs kunnen het niet voorkomen. Dan kun je niet aankomen met dit soort hoge bedragen om ‘overbodige meldingen’ voorkomen.’

Lees het hele artikel op de website van SGP Utrecht

SGP-motie afhandeling wildschade aangenomen
  • Delen:

Meer informatie