05:22
21:58
Nachtmodus

In een jachtveld richten houtduiven veel schade aan. Om de houtduiven te lokken wordt een voerplaats gemaakt. Mag dit?

In artikel 11.66 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat  dat het verboden is te jagen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas verstrekt wordt met als oogmerk wild te lokken. Het maken van een voerplaats is in de door u gegeven situatie toegestaan, u moet er echter op zijn minst 200 meter vandaan blijven.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.10 Voerplaats (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items