05:53
21:37
Nachtmodus
Jacht

Informatie over Jagen

Jacht

Met de jacht in Nederland wordt het jagen op de vijf wildsoorten bedoeld. Een jager is wettelijk bevoegd om, in afwijking van de verboden beschermingsregimes, te jagen op de vijf wildsoorten in het daarvoor bepaalde jachtseizoen:

  1. Fazant
  2. Konijn
  3. Houtduif
  4. Haas
  5. Wilde eend

De jachthouder van een bepaald jachtveld is daarbij ook wettelijk verantwoordelijk voor een redelijke wildstand van deze wildsoorten. Ook is hij verantwoordelijk om schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen te voorkomen. De jachthouder zal dus bij uitoefening van de jacht steeds scherp naar twee zaken moet kijken. Bij een redelijke wildstand in een jachtveld is het niveau van de wildstand zodanig dat zij bijdraagt aan het voorkomen van schade zonder dat de staat van instandhouding van de soort daar onder te lijden heeft.