05:22
21:58
Nachtmodus

Standpunten Jagen in Nederland

Jagers vormen het grootste netwerk van goed opgeleide vrijwilligers in het buitengebied. Hun inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op  jaarbasis (CLM, 2014). Samen beheren zij ruim 2,5 miljoen hectare van de Nederlandse leefomgeving. Jagers zijn opgeleid volgens een door de overheid erkende en verplichte opleiding. Deze opleiding bestaat uit een theorie-examen en meerdere praktijkexamens. Jagers handelen volgens een gedragscode, waarnaar in de wet verwezen wordt. Jagers registreren hun handelingen in digitale registratiesystemen, op basis waarvan zij regelmatig verantwoording afleggen.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging ziet jagers in het algemeen en haar leden in het bijzonder als vrijwillige professionals.
  • De Jagersvereniging ziet het als haar rol om met de maatschappij in gesprek te gaan en te blijven over de wijze waarop deze professionals hun rol vervullen.
  • De Jagersvereniging vraagt de maatschappij om de jager te vertrouwen in de wijze waarop zij de belangen van mens én dier dienen.
  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat jagers hun kennis en vaardigheden op peil houden en waar mogelijk ontwikkelen.
  • De Jagersvereniging stimuleert mentorschap voor nieuwe jagers.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging denkt actief mee in de opleiding van jagers en faciliteert het opleidingsinstituut Stichting Jachtopleidingen Nederland. De Jagersvereniging faciliteert kennisdeling en –ontwikkeling via het tijdschrift De Jager, haar website, social media en nieuwsbrieven naar haar leden. De Jagersvereniging organiseert informatieavonden en trainingen in het land. De Jagersvereniging is herkenbaar en aanspreekbaar voor derden en is actief in het maatschappelijk debat over de rol in en het functioneren van de jager in Nederland. De Jagersvereniging stimuleert in samenwerking met KNSA permanente educatie op het gebied van schietvaardigheid.