06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

LTO vraagt aanpassing Friese ganzenregeling – Nieuwe Oogst

LTO Noord stelde op 24 september in Nieuwe Oogst dat het huidige beleid voor ganzen in Friesland niet meer voldoet. De aanleiding was het schrappen van de mogelijkheid om in oktober ondersteunend afschot van brand- en kolganzen toe te passen. Een maatregel die de Friese boeren rauw op het dak viel.

Regiobestuurder Jan Teade Kooistra geeft in Nieuwe Oogst aan dat de provincie hiermee de boeren een belangrijke maatregel ontneemt om schade te voorkomen. Ook komt daarbij dat de schade, die in oktober optreedt aan blijvend grasland, volgens de geldende regels niet wordt vergoed. In Gelderland en N00rd-Holland wordt deze schade wel vergoed.

Kooistra pleit er in Nieuwe Oogst voor dat de provincie Fyslân de drempels om schades te melden, verlaagt. Dat kan door het eigen risico van minimaal 250 euro op nul te zetten en de legeskosten van 300 euro ook bij het melden van ganzenschade terug te storten. Nu geldt de laatste regeling alleen voor beschermde soorten als das en wolf. Hij roept de boeren in Friesland dan ook op om oktober- en winterschade toch te blijven melden.

Lees het hele artikel op NieuweOogst.nl

LTO vraagt aanpassing Friese ganzenregeling
  • Delen:

Gerelateerde items