05:23
21:58
Nachtmodus

Wie taxeert de landbouwschade aangericht door inheemse diersoorten en wanneer kan een vergoeding worden verleend door de provincie?

De schade wordt getaxeerd door een door de provincie aangewezen taxateur. Er wordt een tegemoetkoming in de schade verleend als de provincie van oordeel is dat de grondgebruiker de schade niet had kunnen voorkomen en beperken door het (laten) treffen van maatregelen.

Artikel 15.53 Omgevingswet

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.04 Schadetaxatie (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items