06:25
20:48
Nachtmodus
Foto: iStock

Halsbandparkiet drijft fruittelers tot wanhoop – De Volkskrant

In De Volkskrant van 29 juli 2019 verscheen een reportage over de opkomst en de gevolgen van de halsbandparkiet. De redacteur bezoekt het fruitteeltbedrijf van Jan Boer, die dagelijks ’s ochtends en ’s avonds bezoek kreeg van zo’n 50 halsbandparkieten. Deze soort werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw vrijgelaten en neemt rap in aantal toe. De fruitteler krijg geen vergoeding voor de schade. 

‘Volgens een schatting van de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland waren er in 2015 in Nederland 12 duizend halsbandparkieten – circa 30 keer zoveel als in 1990. Recentere cijfers zijn er niet. (…) Volgens Herman Bus van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) neemt de parkietgerelateerde schade jaarlijks toe, al kan hij dat niet met cijfers staven. ‘Voor telers heeft het weinig zin een melding te doen’, zegt hij. ‘Schade aangericht door exoten wordt niet vergoed.’

‘Bij uitvoeringsorganisatie Bij12, die de provincies ondersteunt op het gebied van onder meer faunazaken en natuurbeleid, kunnen ze ook niet zeggen hoeveel fruit parkieten consumeren. Vreten grauwe ganzen, smienten, dassen, edelherten of knobbelzwanen van de gewassen, dan kan een boer een vergoeding krijgen. Vorig jaar keerde het voormalige Faunafonds daarom namens de provincies bijna 23 miljoen euro uit voor schade aan gras, graan of suikerbiet. Maar schade door halsbandparkieten? Die komt voor rekening van de boer.’

 

Lees het hele artikel op Volkskrant.nl

Halsbandparkiet drijft fruittelers tot wanhoop: ‘De schade? In kilo’s of in ergernis?’
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws