05:41
21:48
Nachtmodus

Mogen grauwe ganzen verjaagd of gedood worden wanneer deze landbouwschade veroorzaken?

In principe mag dat niet, tenzij de provincie toestemming heeft gegeven om deze dieren te verjagen of te doden. De grauwe gans is een soort die onder de bescherming van de Omgevingswet valt. Zonder toestemming van de provincie mag deze soort niet worden verontrust of gedood. Ook mogen de nesten niet worden vernield of de eieren worden geschud.

Artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.02 Ganzenschade (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items