05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

‘Meer ruimte voor verjagen en bejagen brandgans’ – PZC

Jagers, natuurclubs en boeren: voor één keer waren ze het allemaal met elkaar eens, tijdens het ‘Brandganzenoverleg’ in Oostburg. De in Europees verband beschermde ganzensoort richt steeds meer schade aan in de landbouw. Er moet meer ruimte komen om ze te bejagen. Dat meldt de Provinciaal Zeeuwse Courant op 8 maart.

Vanuit het ganzenoverleg, waar tussen jagers, grondgebruikers en natuurbeheerders afspraken maken over het beheer van de standganzen, kwam het signaal dat met name de brandganzenstand toeneemt en dat deze soort zich ook makkelijk verplaatst naar andere gebieden in Zeeland.

Dit vraagt om verruiming van het beleid en om in meer gebieden brandganzen met ondersteunend afschot in aantallen te beheren en  te verjagen.

Brandganzenoverleg

In het brandganzenoverleg worden jagers, natuurliefhebbers en boeren vertegenwoordigd door onder meer ZLTO Zeeland, de provincie, Faunabeheereenheid Zeeland, Staatsbosbeheer, Zeeuws-Vlaamse WBE’s en natuurclubs als ‘ Duumpje en het Zeeuws Landschap.

Lees het hele bericht op de website van PZC

pzc.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items