06:29
20:45
Nachtmodus

Gelden de weidelijkheidsregels ook bij beheer en schadebestrijding?

Ja, de weidelijkheidsregels moeten in acht worden genomen en zijn verweven in artikel 11.65 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zie ook de weidelijkheidsregels op onze website.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.07 Schadebestrijding (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items