06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Noord-Holland keurt ganzenbeheerplan goed

Jagersvereniging: provincie ontneemt mogelijkheden in meest schadegevoelige periode


Vorige week maakte de provincie Noord-Holland bekend dat zij een nieuw ganzenbeheerplan heeft vastgesteld. Nieuw is dat er nu ook in Natura2000-gebieden ganzen worden geschoten. De provincie laat dit doen door speciale beheerteams. De Jagersvereniging afdeling Noord-Holland vindt het ontbreken van de mogelijkheid om de belangrijkste schadepost, die op de eerste snede van overjarig grasland, te voorkomen in de meest schadegevoelige periode – late winter – een politiek statement. Als men écht schade wil voorkomen, moet er juist in de late winter gejaagd worden.

In Noord-Holland geven de hoge aantallen ganzen schade aan landbouwgewassen, schade aan natuur en vormen ze een risico voor het vliegverkeer. Deze drie consequenties van het hoge aantal ganzen is voor de provincie Noord-Holland de reden om de aantallen niet verder te laten oplopen. In haar nieuwe beheerplan, dat ze deze week bekend maakte, geeft de provincie aan hoe ze hier in de periode van 2021 – 2025 vorm aan gaat geven.

Jagersvereniging: nieuw ganzenbeheerplan ‘vooral politiek statement’

De afdeling Noord-Holland van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging noemt het nieuwe beheerplan ‘vooral een politiek statement’. Ze missen een zeer belangrijk aspect in het nieuwe plan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen en dat is bejaging in de winterperiode. De schade door ganzen is namelijk het grootst in het voorjaar en ontstaat omdat de ganzen het kwalitatief beste gras opvreten. De Jagersvereniging heeft er daarom op aangedrongen dat verjaging (in de vorm van ondersteunend afschot) zou moeten plaatsvinden in de winterperiode. De provincie heeft dit verzoek echter niet ingewilligd.

Dit leidt tot een situatie waarin in de meest schadegevoelige periode geen schadebestrijding mogelijk is. Tegelijk schroefde de provincie vorig jaar de tegemoetkoming voor faunaschade aan boeren terug. Dat betekent dat met dit nieuwe plan boeren zich gesteld zien voor een periode in het jaar waarin zij forse schade kunnen lopen en tegelijk geen mogelijkheden hebben om dat te kunnen voorkomen.

Nu ook bejaging ganzen Natura 2000-gebieden van TBO’s

Een van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe plan is dat de provincie de mogelijkheden voor populatiebeheer uitbreidt in het vroege voorjaar wanneer de ganzen koppelen en gaan nestelen. Door ze te schieten voordat ze jongen krijgen, wil de provincie voorkomen dat er veel jonge ganzen bijkomen. In het kader van een ‘gecoördineerd ganzenbeheer’ onder verantwoordelijkheid van de FBE zal door ganzenbeheer-teams nu ook afschot in Natura2000 gebieden, voor een deel in beheer van terrein beherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, gaan plaatsvinden.

Lees het faunabeheerplan ganzen op de website van de Faunbeheereenheid Noord-Holland.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws