05:50
21:39
Nachtmodus

Onder welke voorwaarden mogen er lokkers gebruikt worden bij de bejaging van ganzen?

Bij de bejaging van ganzen is het niet altijd toegestaan om gebruik te maken van lokkers. Om deze vraag te beantwoorden worden de ganzen ingedeeld in 3 groepen. Te weten de exoten/verwilderde ganzen, de landelijk vrijgestelde Canadese gans en de overige ganzensoorten.

Exoten

Onder de categorie exoten en verwilderde ganzen vallen met name de nijlgans, de Indische gans en de verwilderde boerengans. Voor het schieten van exoten en verwilderde dieren is een provinciale opdracht vereist. Deze is er niet in alle provincies. Indien er een opdracht is voor het schieten van nijlgans, Indische gans en of verwilderde boerengans dan mag u ook gebruik maken van lokkers. Exoten en verwilderde dieren zijn namelijk onbeschermd en daarmee mogen alle toegestane middelen, zoals lokkers, gebruikt worden.

Canadese gans

De Canadese gans staat op de “landelijk vrijstellingslijst” hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Voor het schieten van de landelijk vrijgestelde Canadese gans mogen lokkers gebruikt worden (4.19 Omgevingsregeling). 

Inheemse ganzen

Van de overige ganzensoorten zijn de grauwe gans, de kolgans en de brandgans de soorten waarvoor vrij regelmatig ontheffingen voor worden verstrekt. Op de ontheffing dient te staan dat het gebruik van lokkers is toegestaan. Staat dit er niet op dan mag u ook geen lokkers gebruiken. Daarnaast is er een verschil tussen ontheffingen voor zomerganzen of voor winterganzen. Bij zomerganzen gaat het in de regel om een aantalsreductie en mogen er veelal lokkers gebruikt worden wat dan ook weer op de ontheffing dient te staan. Bij winterganzen gaat het veelal om verjaagacties en bij verjagen mogen dan meestal geen lokkers gebruikt worden.

Ten slotte wordt het schieten van een ganzensoort waarvoor u geen lokkers voor mag gebruiken, bij gebruik van lokkers sterk ontraden. U kunt namelijk niet aantonen dat u hiermee toch een andere ganzensoort kunt lokken.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items