05:22
21:57
Nachtmodus
We hebben 2115 resultaten gevonden voor ''.

Formatie en ministersposten

Afgelopen week werden meer details bekend over de formatie van het kabinet-Schoof. Zo werd eerst bekend welke ministeries naar welke partijen gingen, daarna druppelden de namen van nieuwe ministers binnen. Veranderingen: ook al is overeengekomen dat het ambtenarenapparaat kleiner moet worden, wordt het aantal ministeries uitgebreid van 12 naar 15. Ook is een verandering in […]

Europese Parlementsverkiezingen: wat betekent de rechtse wending voor jagers?

Tussen 6 en 9 juni vonden in 27 Europese Unie lidstaten de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) plaats. De uitslag maakt duidelijk dat het EP rechts-conservatiever zal worden dan voorgaande jaren. Of dat voor jagers een goede zaak is, zal per dossier afgewogen moeten worden. Wat cijfers: De opkomst voor deze EP verkiezingen waren […]

Vacature voorzitter stichting ORWEJA i.o.

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ORWEJA bestaat al enige tientallen jaren en is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven, Orweja workingtesten en veldwedstrijden. Gezien het uitgebreide takenpakket van […]

Ter Dege Zomerfair 2024

Ook dit jaar wordt het festival gehouden bij het prachtige kasteel Groeneveld in de omgeving van Baarn. De Jagersvereniging is wederom aanwezig en zal het publiek van informatie voorzien, een aantal jachthondendemo’s geven en een mooie wildspeurtocht organiseren met gave prijzen. Wacht nog even met het kopen van een ticket, binnenkort zullen we een speciale […]

Rolf Overdiep nieuwe voorzitter Jagersvereniging

Rolf Overdiep is met unanieme steun van de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op 11 juni jl. gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Ook de twee kandidaten voor de Raad van Advies en een nieuw bestuurslid, die in dezelfde Ledenraadsvergadering door de vertrouwenscommissie werden voorgedragen, konden rekenen op brede steun van de Ledenraad. […]

BIJ12 publiceert ‘ondermaats’ onderzoek over verkeersslachtoffers bij reeën

Wageningen University & Research (WENR) deed in opdracht van BIJ12 onderzoek naar het verminderen van verkeersslachtoffers onder reeën. Daarbij werden in een periode van vier jaar (2019 – 2022) twee maatregelen getoetst in de praktijk: maatwerkbeheer en een virtueel hekwerk. In het onderzoek is van beide maatregelen de effectiviteit niet aangetoond. Erik Koffeman van de […]