Zon op
08:29
Zon onder
16:25
Nachtmodus
We hebben 1461 resultaten gevonden voor ''.

Jager en weidevogelbeschermer Van Paassen en Kleyweg #4

Boer, jager, vogelaar of natuurliefhebber: samen werken ze aan de bescherming van weidevogels. In de laatste aflevering van deze serie spreekt Oswin Schneeweisz met boer/jager Nico van Paassen en weidevogelbeschermer John Kleyweg.* Jager en melkveehouder Nico van Paassen: ‘De zoon die het eerste ja zei, mocht boer worden. Zo nam ik de boerderij van mijn vader […]

CDA tijdens begrotingsbespreking LNV: ‘Maak werk van een Nationale Autoriteit Faunagegevens’

Zorg voor goed onderbouwde en objectieve tellingen en rapportages Op 24 en 25 november 2020 debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Onderwerp van het debat was de begroting van haar ministerie voor 2021. Deze was, ten opzichte van vorig jaar, verdubbeld (€2 miljard euro) ter ondersteuning van de […]

Vogelgriep

Vogelgriep is een virus dat voorkomt bij een aantal vogelsoorten. Er zijn vele soorten vogelgriep. Er zijn laagpathogene vormen (milde griep) en hoogpathogene vormen (ernstige of dodelijke ziekteverschijnselen). Bij uitbraken van hoog pathogene vogelgriep onder gehouden of wilde vogels gaat het draaiboek Vogelgriep van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in werking. Op deze […]

Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk – november 2020

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Dit doen wij door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. En door samen te werken op belangrijke dossiers. De doelstelling is het verbeteren van wet- en regelgeving […]

Tradities blijven in ere, maar jagen en wild eten gaat wel anders – Omroep Gelderland

Door corona konden de tellingen die jagers jaarlijks uitvoeren niet worden verricht. Ook de jacht zelf zal er – door de beperking in de groepsgrootte – dit jaar anders uitzien. Toch is voor de Faunabeheereenheid Gelderland duidelijk dat het goed gaat met de wildstand.  ‘We hebben totaal geen wetenschappelijk onderzoek, maar wat je ziet is […]

Vriezer vol met ganzen? Dan maak je er toch gewoon een saucijzenbroodje van! – AD

De opdracht was: een culinair product met een goed verhaal. En doordat hun baas zijn vriezer vol had liggen met ganzen, was de richting van hun opdracht snel duidelijk. De studenten van hogeschool Inholland ontwikkelden de Ganzensaucijzenbite als product van hun start-up Saucijs Uniq. Het unieke saucijzenbroodje komt nog deze maand op de markt. Ten […]

Oproep Tweede Kamer: Maak ruimte voor vrijwilligers in het natuurbeheer

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept de Tweede Kamer op om meer ruimte te creëren voor natuurbeheerders in Nederland. Daarmee kunnen jagers, boeren en landeigenaren een positieve rol spelen in natuurbehoud en het beteugelen van maatschappelijke kosten. Op […]