05:50
21:39
Nachtmodus

Behandeling nieuwe Natuurwet in de Eerste Kamer, Jagen in Nederland dient altijd een doel

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken verdedigde dinsdag 8 december in de Eerste Kamer zijn voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Dinsdag 15 december a.s. wordt over het wetsvoorstel gestemd door de senatoren. Na de stemming in de Eerste Kamer is het proces voor de totstandkoming van de wet in de Kamer afgerond. De nieuwe wet verplicht jagers het aantal geschoten dieren achteraf te registreren en is tegelijk ontdaan van overbodige administratieve regelgeving.

De discussie in de Eerste Kamer over de jacht spitste zich dinsdagavond toe op het maatschappelijke doel van de benuttingsjacht. De staatssecretaris lichtte toe dat jacht in Nederland altijd een doel dient. Tevens betoogde de staatssecretaris dat het doel van de nieuwe Natuurwet is om natuur mét de maatschappij te beschermen en niet tegen de maatschappij. De staatssecretaris heeft er veel vertrouwen in dat de provincies het beleid ambitieus zullen vormgeven.

Onjuiste aannames
Senator Schnabel van D66 betoogde dat ‘jacht in Nederland op minder draagvlak kan rekenen.’ Die aanname wordt tegengesproken door recent onderzoek naar de publieke opinie, uitgevoerd door Zest Marketing in het voorjaar van 2015. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat een meerderheid (56%) van de Nederlanders vindt dat wild duurzaam uit de natuur geoogst mag worden, net als honing, kastanjes, paddenstoelen, etc.

In onderzoek van Natuur & Milieu in december 2014 scoorde wild van Nederlandse bodem maximaal op dierenwelzijn en ecologie. Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voegt daar aan toe: ‘Wild is super-duurzaam vlees. We willen in Nederland graag dat het vlees dat we eten zo duurzaam mogelijk is. De benuttingsjacht dient dus zeker een maatschappelijk doel.’

Stemming
Op 15 december stemmen de Eerste Kamerleden over de Wet Natuurbescherming. De Jagersvereniging ziet de stemming van dinsdag 15 december a.s. met vertrouwen tegemoet. Hoedemaker: ‘We zien dat het draagvlak voor jacht en duurzame benutting uit de natuur in Nederland toeneemt. Uit onderzoek van april 2015 bleek dat slechts 6% van de Nederlanders tegen duurzame benutting van wild als voedselbron is. We verwachten dan ook dat deze wet volgende week wordt aangenomen.’

Dossier Wet Natuurbescherming
Alle informatie over de Wet Natuurbescherming is te vinden in het dossier Wet Natuurbescherming op onze website.

Bronnen
Natuur & Milieu, Wat eten we met kerst? 2014

Zest Marketing, Onderzoek naar de opinies en percepties van de Nederlandse bevolking met betrekking tot de benutting van wild, verkregen uit jacht, beheer en schadebestrijding, 2015

  • Delen:

Meer informatie