05:39
21:31
Nachtmodus

In een jachtveld ligt een kersenboomgaard waarin nogal wat schade aangericht wordt door spreeuwen. Mogen deze spreeuwen geschoten worden?

Spreeuwen behoren tot de beschermde vogels.. Bij provinciale verordening zal moeten worden bepaald welke handelingen de grondgebruiker ten aanzien van deze soort mag laten verrichten. Hoe dat is geregeld, verschilt per provincie. Eventueel kan op grond van de verordening een omgevingsvergunning (voorheen: ontheffing) verleend worden voor het bestrijden van deze spreeuwen.

Artikel 11.42 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.06 Schade aan de kersenboomgaard (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items