08:38
16:22
Nachtmodus

In een jachtveld ligt een kersenboomgaard waarin nogal wat schade aangericht wordt door spreeuwen. Mogen deze spreeuwen geschoten worden?

Spreeuwen behoren tot de beschermde vogels. In artikel 3 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren zijn ze aangewezen als een diersoort die in delen van het land veelvuldig belangrijke schade aanrichten (o.a. ook roeken). In bijlage 2 van dit besluit  worden ze benoemd. De schade is regionaal van aard en een landelijke vrijstelling voor de grondgebruiker is daarom niet aan de orde. Bij provinciale verordening zal moeten worden bepaald welke handelingen de grondgebruiker ten aanzien van deze soort mag laten verrichten. Hoe dat is geregeld, verschilt per provincie.

Artikel 3 Besluit beheer en schadebestrijding

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 14.06 Schade aan de kersenboomgaard (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items