06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Onderzoek BIJ12: kan taxatie ganzenschade verbeterd worden?

BIJ12 meldde deze week dat er onderzoek gaat komen naar de manier waarop taxaties van grasschade door ganzen gedaan wordt. Grasschade door ganzen loopt al jaren op en BIJ12 wil weten of de richtlijnen om de schade te bepalen nog wel effectief zijn. BIJ12 is de instantie die namens de provincies de regelingen voor faunaschade uitvoert.

De richtlijnen voor het vaststellen van grasschade door ganzen – ganzen zijn verantwoordelijk voor 90% van de grasschade – dateren uit 2001. Jaarlijks worden er miljoenen uitgekeerd als vergoeding voor ganzenschade. Deze vergoeding blijft groeien doordat het aantal ganzen dat hier overwintert, toeneemt. Gedeputeerde Fokkinga van de provincie Friesland vindt het daarom belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de verbetering van de methoden die de schade bepalen.

Wat zijn voor een taxateur de beste methoden om schade in het veld vast te stellen? En hoe kan hij of zij dat op een verantwoorde en praktische wijze doen? Deze vragen zijn de kern van het onderzoek, dat twee onafhankelijke bureaus uit zullen voeren. Een klankbordgroep met provincies, LTO, NVM, de ganzencollectieven, de taxatiebureaus, onafhankelijke experts en BIJ12, begeleidt het onderzoek.

Totale faunaschade geschat op 96 miljoen euro
Onderzoek door CLM uit 2013 laat zien dat de totale faunaschade wordt geschat op € 96 miljoen. Slechts 23% daarvan wordt vergoed. Ganzen veroorzaken meer dan 75% van de totale schade.

 

Lees het hele artikel op de website van BIJ12.nl

BIJ12 start onderzoek naar mogelijke verbetering taxatie grasschade
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws