05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

CDA Noord-Holland stelt vragen over verhoging eigen risico bij ganzenschade

Het CDA Noord-Holland heeft naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over het verhogen van eigen risico bij faunaschade door ganzen. Uit de eerdere uitspraak in Friesland blijkt dat een grondeigenaar niet meer kan doen om ganzenschade te voorkomen of te beperken. Een extra financiële prikkel is daarom onterecht.

De vragen:

Vraag 1
Is GS bekend met deze uitspraak? <Uitspraak ganzen Friesland 20% 2020-03-13>

Vraag 2
Wat gaat GS doen met deze uitspraak?

Vraag 3
Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de afspraak uit het coalitieakkoord “Ganzen horen bij het Noord-Hollandse landschap, maar de schade die zij veroorzaken is te groot geworden. Wij willen meer prikkels aanbrengen om ganzen snel en doelgericht te verjagen. Eén van deze prikkels is het verhogen van het eigen risico bij faunaschade van agrarische ondernemers naar 20 procent.’’ Bent u bereid deze afspraak te heroverwegen?”

Vraag 4
Gaat GS contact opnemen met FBE, LTO en andere belanghebbenden in Noord-Holland over deze rechterlijke uitspraak en zo ja op welke termijn?

Vraag 5
Het CDA meent dat het verhogen van het eigen risico van ganzenschade naar 20% in Noord-Holland geen stand kan houden door deze uitspraak. Graag vernemen wij van GS of zij de verhoging gaan terugdraaien en zo niet waarom zij verwachten dat deze verhoging in Noord-Holland eventueel wel stand kan houden?

Vraag 6
Bent u met het CDA van mening dat door deze uitspraak de verhoging van het eigen risico bij faunaschade van agrarische ondernemers van tafel moet? Zo niet, hoe beoordeelt u dan het feit dat ook de boeren in Noord-Holland niet zelf verantwoordelijk zijn voor de ganzenschade? Zij hadden wel andere beheermaatregelen willen nemen om minder ganzenschade te hebben, maar hebben steeds voldaan aan het door de provincie gehanteerde ganzenbeleid. Dan is het toch niet terecht om ze nu 20% van de ganzenschade zelf te laten betalen?

Vraag 7
Welke financiële gevolgen heeft deze uitspraak voor de provincie? Hoe gaat u de mogelijke financiële gevolgen van deze uitspraak verwerken in de kadernota of middels een begrotingswijziging?

Lees de officiële schriftelijke vragen op de website van het CDA

Uitspraak ganzenschade zet verhoging eigen risico op scherp
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items