06:29
20:45
Nachtmodus

Is het wettelijk toegestaan om houtduiven te voeren en te bejagen met het geweer, bijvoorbeeld om schade aan gevoelige percelen te voorkomen?

Hier is sprake van zogenaamd afleidend voeren. Men moet dan echter wel 200 meter van de voerplaats afblijven als men de duiven wil bejagen met het geweer.

Artikel 11.66 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.05 Houtduiven voeren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items