05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Ganzenjacht met megafoon wederom toegestaan in provincie Utrecht

Sinds donderdag 4 juli is het wederom mogelijk om elektronische, mechanische en/of akoestische lokmiddelen te benutten bij de jacht op grauwe ganzen in de provincie Utrecht.

Het is hiervoor wél noodzakelijk dat gebruikers opnieuw hun machtiging:“Ontheffing Grauwe gans – Populatiereductie – 2018/2019” afdrukken, inclusief de originele ontheffing en het aanvullingsbesluit.

Ganzenjacht in de praktijk

Goed en efficiënt ganzen bejagen vraagt veel tijd: zowel in de voorbereiding als tijdens de jacht zelf. En het zijn er heel veel, dus er wordt door de boeren regelmatig om actie gevraagd om schade en overlast te voorkomen en beperken. Om uw beschikbare tijd efficiënt te gebruiken en ganzen goed binnen bereik van het hagelgeweer te krijgen zijn plastic ganzenlokkers en lokfluiten nodig. Zo is de kans het grootst dat ganzen zich laten verleiden om in de buurt van de jager te komen.

Lobby van de Jagersvereniging

De Jagersvereniging probeert in 12 provincies een praktisch uitvoerbare regeling te krijgen met zo min mogelijk administratieve lasten voor ganzenbejaging. Wanneer de provincie een beleid maakt probeert de Jagersvereniging met de landbouworganisaties alle provincies te overtuigen dat de ganzenproblemen zich niet aan de provinciegrenzen houden. Vervolgens legt de faunabeheereenheid de planmatige uitvoering van het beleid in een faunabeheerplan vast; de basis voor een provinciale vrijstelling, verordening, of ontheffing. In dit stadium probeert de Jagersvereniging het provinciale beleid zo ruim en eenvoudig mogelijk in het faunabeheerplan vastgesteld te krijgen. Op basis van het faunabeheerplan wordt een ontheffing aangevraagd. De provincie beoordeelt dan nogmaals of het plan goed is onderbouwd. De provincie kan dan toestaan dat ganzen (met het geweer) bejaagd mogen worden. Iedereen in de provincie die het niet eens is met dat besluit kan bezwaar aan tekenen, en in de praktijk komt dit ook vaak voor. Daarom zijn de bejagingsmogelijkheden voor jagers per provincie verschillend. In dit stadium ondersteunt de Jagersvereniging de Faunabeheereenheden en de provincies om de mogelijkheden te handhaven.

Heeft u weleens ganzen over? Zorg dat u te vinden bent op Wild op de Kaart!

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging faciliteert met ‘Wild op de kaart’ het contact tussen aanbieders en afnemers van wild, zodat wild eten voor iedereen gemakkelijk bereikbaar wordt. De aanbieder van wild is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden wild alsmede voor een correcte levering.

Aanmelden voor Wild op de Kaart!

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items