06:29
20:45
Nachtmodus

Heeft u even? – deel 2

Ah, dag meneer Van Vliet. Ja, uiteraard weet ik nog wie u bent. U heeft mij eind oktober gebeld over de ganzen en de regels rondom bejaging ervan. Oh, het is uiteindelijk niet gelukt met het artikel. Wat spijtig. U heeft nog teveel onduidelijkheden en daarover wilt u meer weten? Ja, uiteraard is dat ok. Ga uw gang.

Zomer

U bent wel actueel trouwens, want het seizoen van de zomerganzen is recent gestart. Althans, in de provincies Gelderland en Zuid-Holland startte het seizoen van de zomerganzen bijvoorbeeld op 1 maart. In andere provincies start dat seizoen weer op 1 april. Ja, dan gaat het inderdaad om dezelfde ganzen, hoor. Alleen noemt de overheid ze met ingang van die bewuste datum dus overzomerende ganzen. Eigenlijk werd er van die ganzen verwacht dat ze weg zouden trekken, maar ze bleven. En inderdaad, dat betekent dat er ook een ander pakket aan wet- en regelgeving voor jagers van kracht gaat.

Paartjes

Of ik daar voorbeelden van heb? Nou, in de provincie Utrecht gold tot 1 maart koppelreductie. Wat zegt u? U vindt dat een beetje een vervelend woord. Ja, ik eigenlijk ook wel. Maar ja, het is wel hoe het in de wet staat helaas. Het betekent dat jagers nu alleen nog maar koppelvormende zomerganzen mogen schieten. Dus een paartje van twee ganzen dat samen op vliegt, op zoek naar een plek om te nestelen. Dat betekent dat als er twee over een jager heen vliegen ze wel mogen worden geschoten. Maar als het er één of drie of meer zijn, dan mag het weer niet.

Grauwe gans Thijs de Bruin

In Utrecht mogen jagers nu koppelvormende zomerganzen schieten. Dus een paartje van twee ganzen dat samen op vliegt, op zoek naar een plek om te nestelen. Dat betekent dat als er twee over een jager heen vliegen ze mogen worden geschoten. Maar als het er één of drie of meer zijn, dan mag het weer niet.

Of dat ook voor andere provincies geldt, bedoelt u? Nou, in de provincie Gelderland mogen grauwe ganzen op grasland altijd worden geschoten, ongeacht of ze een koppel zijn of niet. Voor kolganzen geldt dan wel weer de koppelregel. Wat zegt u? Dat de provincie Gelderland aan de provincie Utrecht grenst en dat het dan wel vreemd is dat die regel dan opeens anders is? Terwijl het allicht over dezelfde ganzen gaat? Tja, daar kan ik u helaas niet bij helpen. Zo staat het nu eenmaal in de wet en die is per provincie anders.

Trouwens voor die kolgans… in Gelderland geldt dan ook weer dat ie alleen mag worden geschoten boven percelen met ingezaaid gras en wintertarwe. Of ie dan gewoon geschoten mag worden, bedoelt u? Nee, dan moet de boer eerst andere verjaagmethoden hebben ingezet bestaande uit één akoestisch en één visueel middel. Nee, ik maak geen grapje, hoor. Zo staat het echt in de wet.

Hangende pootjes

Of een jager dan eerst moet controleren of die akoestische en visuele middelen er staan? Ja, inderdaad. Dat is de gedachte er achter. En of de jager dan weer niet boven andere gewassen de gans mag bejagen? Nee, inderdaad. Als hij een kolgans schiet boven grasland – waar ze veel schade aanrichten – is ie strafbaar. Of een jager dan wel veel moet weten? Ja, dat kunt u wel zeggen. En dan is een en ander ook nog afhankelijk van hoe de handhaver het interpreteert. Zo werd er pas een jager beboet omdat hij had geschoten op een gans die over hem heen kwam vliegen, die volgens de handhaver niet voldoende de pootjes liet hangen. Het was dus geen invallende gans, maar een overvliegende gans. En dat mocht niet volgens de regels.

Postcode

Daarnaast moet de jager ook de postcodegrenzen kennen. Wist u dat? Nou, als het gaat over de brandgans geldt in Zeeland dat deze alleen bejaagd mag worden in bepaalde postcodegebieden. Wat zegt u? Of de postcodegrenzen gebonden zijn aan de dorpsgrens? Nou nee, niet bepaald. Die lopen dwars door weilanden heen. In de praktijk komt dat er op neer dat de jager – als hij een brandgans schiet – aan de linkerkant van een weiland volgens de regels handelt. Doet ie hetzelfde aan de rechterkant, dan is hij strafbaar.

In de provincie Zeeland wordt de nijlgans trouwens helemaal niet bejaagd. Dat verbaast u omdat de nijlgans de enige soort is waarvan de aantallen nog groeien? Tja, daar moet u voor bij de provincie Zeeland zijn. Daar gaan wij niet over.

Even en oneven

Wist u trouwens dat er ook weer aparte regels zijn voor jagers wiens grond grenst aan natuurgebieden? In sommige provincies mag een jager in de oneven weken op de maandag, dinsdag en woensdag jagen op ganzen. En de jager in het gebied ernaast mag in de even weken op donderdag, vrijdag en zaterdag ganzen bejagen.

Schiphol

Wist u trouwens ook dat er weer andere regels zijn voor bejaging van ganzen in gebieden rondom Schiphol? Ik ken een jager die in zijn veld met drie verschillende pakketten met regels rondloopt: één set voor natuurgebieden, één voor Schiphol en één gewone voor de Noord-Hollandse situatie. Hij stapt daar rond met meer dan 20 documenten, in totaal zo’n 60 A4’tjes.

Hoogbegaafd

Oh, trouwens. Wist u ook dat er met betrekking tot de aanvangstijden ’s ochtends en de sluiting ’s avonds grote verschillen zijn in Nederland? Dat er provincies zijn die… O, u bent niet meer geïnteresseerd in nog meer regels? Of alle jagers hoogbegaafd zijn? Hahaha, nee. Jagers vormen een doorsnee van de samenleving, dus nee, ze zijn niet allemaal hoogbegaafd.

Simpel

O, u heeft nog een vraag. Of jagers zelf een oplossing hebben? Nou kijk, van bepaalde ganzensoorten zijn er meer dan voldoende. Wij vinden dat je daar binnen een vastgestelde periode een aantal van mag schieten om op te eten. Wat zegt u? Dat dat wel verbluffend eenvoudig klinkt? Ja, eigenlijk wel. Hahaha.

Ja, dan hoeft u mij ook niet meer te bellen over de ganzen. Dat zou dan weer jammer zijn. Maar gelukkig hebben we nog steeds wel bijvoorbeeld het ree, de smient en het wild zwijn waarover iedere provincie andere regels heeft. Nee, meneer De Vries, u bent nog niet van me af, hoor.

Dag meneer Van Vliet, succes met uw artikel.

Meneer Van Vliet belde overigens voor de tweede keer, hier vindt u het eerste gesprek dat we hadden

N.B. meneer Van Vliet bestaat niet, het telefoongesprek heeft niet zo plaatsgevonden, de aangehaalde voorbeelden berusten op waarheid.

Janneke Eigeman

Teamleider communicatie
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items