06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Bas Worm

Drentse boeren kunnen behandelbedrag faunaschade terugkrijgen

In navolging van andere provincies stelt ook Drenthe een ‘statiegeldregeling’ in voor faunaschade. Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van het college om het tarief voor de behandeling van faunaschade terug te betalen aan boeren. De statiegeldregeling zal vanaf 1 januari 2019 gehanteerd worden. 

Net zoals in andere provincies betalen Drentse boeren 300 euro om een schademelding in behandeling te laten nemen. De nieuwe ‘statiegeldregeling’ houdt in dat boeren die wildschade declareren bij de provincie, de 300 euro aan behandelingskosten terug krijgen als hun claim wordt toegekend. Het eigen risico van 250 euro blijft wel gehandhaafd. Op dit moment wordt in Drenthe het behandelbedrag al terugbetaald als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een wolf, lynx, bever, otter, wilde kat of das.

Voorzitter Drenthe: ‘Stap in de goede richting’
De voorzitter van de Jagersvereniging in Drenthe, Bert Dilling denkt dat dit een stap is in de goede richting om schade beter in beeld te krijgen. “Vaak is het zo dat we wel horen en weten dat er schade is, maar deze cijfers zijn nu niet in beeld omdat de drempel om schade te melden vaak te groot is. Onder andere zijn de schadecijfers nodig voor de Faunabeheereenheid om een Faunabeheerplan goed te kunnen onderbouwen.”

Lees het hele bericht gratis op de website van Nieuwe Oogst

nieuweoogst.nu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws