05:39
21:31
Nachtmodus

Wildbeheereenheden (WBE)

Een wildbeheereenheid is de lokale jagersvereniging in een regio. De Nederlandse jagers werken samen in 285 wildbeheereenheden. Er zijn 278 wildbeheereenheden lid van de Jagersvereniging. Dat is 98%. De WBE’s vormen een landsdekkend netwerk.

Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Op deze pagina vindt alle informatie over de WBE’s. Daarnaast is er onderaan deze pagina een speciaal blok voor WBE’s waar u de benodigde formulieren voor wildbeheereenheden en de bijgewerkte werkgebieden kunt vinden.

Taken van een WBE

Een greep uit de taken van de WBE:

  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Het houden van toezicht in het veld
  • Het jaarlijks organiseren van drie faunatellingen
  • Het rapporteren van uitgevoerde beheer maatregelen aan de Faunabeheereenheid
  • De organisatie van bestrijding van wildschade
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
  • Het installeren en controleren van nestkasten
  • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
  • Uitvoeren van weidevogelbescherming
Voor wildbeheereenheden

Voor wildbeheereenheden

Iedere WBE beheert doorgaans minstens 5.000 hectare van de ruim twee miljoen hectare jachtgebied in Nederland. De WBE is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. Zij richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

De Jagersvereniging strijdt voor het belang van de wildbeheereenheid als regisseur van jacht, beheer en schadebestrijding in haar eigen werkgebied. Wij pleiten daarbij voor eenvoudige en effectieve faunabeheerplannen. Onze medewerkers staan u bij met kennis, advies en ondersteuning op het gebied van communicatie, ecologie en juridische zaken. Voor de WBE’s heeft de Jagersvereniging via Aon een collectief verzekeringspakket ontwikkeld. Verzekerd zijn: bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.