05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Kamervragen jacht en COVID-19

Op 24 maart 2020 stelde Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) Kamervragen over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen. In de vragen pleit het Kamerlid voor een direct jachtverbod in Nederland. Dit naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse minister om de jacht stil te leggen in België. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat hier niet in mee en geeft aan dat faunabeheerplannen gewoon uitgevoerd moeten kunnen worden.

In haar beantwoording geeft de Minister aan dat er op dit moment geen reden is voor aanvullende maatregelen voor de jacht, naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Het reguliere jachtseizoen is op dit moment gesloten en zal pas op 15 augustus openen (wilde eend, konijn). Ook geeft de Minister aan dat schadebestrijding en populatiebeheer doorgang kan vinden. Deze activiteiten dienen duidelijke maatschappelijke belangen, zoals de verkeersveiligheid, het voorkomen van landbouwschade en preventie van Afrikaanse varkenspest.

Er kan bij de uitvoering goed rekening worden gehouden met de adviezen van het RIVM. Meestal vindt afschot/beheer individueel plaats en niet in groepsverband. Ook hebben wij vernomen dat verschillende provincies niet van plan zijn om faunabeheeractiviteiten te stoppen, maar dat er wel (waar nodig) aanpassingen worden gedaan.

Het is belangrijk dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Mochten er meerdere mensen mee gaan, dan in ieder geval niet meer dan 3 mensen en moet men 1.5 meter afstand van elkaar bewaren. Via deze link vindt u de  maatregelen voor jagers in het kader van COVID-19.

De vragen en antwoorden:

1
Kent u het bericht ‘Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten’?

Antwoord
Ja.

2
Deelt u de mening van de Vlaamse minister van Omgeving dat verplaatsingen voor de uitoefening van de hobby, waaronder hengelen of jagen, niet langer verantwoord zijn in het kader van het voorkomen van een verdere verspreiding van het COVID-19-virus? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat, nu het kabinet oproept om het huis niet te verlaten om niet-noodzakelijke redenen, voor de jacht en hengelen geen uitzondering gemaakt mag worden? Zo nee, waarom niet?

4
Bent u voornemens om ook in Nederland per direct een verbod in te stellen op jagen en hengelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden 2, 3 en 4
In Nederland geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is van belang dat ook jagers en vissers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is geen aanleiding om voor het jagen en het beoefenen van de hengelsport aanvullende maatregelen te treffen, bovenop de maatregelen die het kabinet al heeft afgekondigd.

Verder is de jacht momenteel gesloten. Deze wordt pas geopend op 15 augustus voor konijn en wilde eend en op 31 oktober* voor fazant, houtduif en haas. Schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, kunnen doorgang vinden. Ook daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan drie jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is.

Ten aanzien van de hengelsport wijs ik erop dat viswedstrijden, net als alle andere evenementen, verboden zijn tot 1 juni. Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie van de sportvisserij, benoemt ook deze lijn in haar communicatie naar de hengelaars.

5
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval vóór aanvang van het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat op 26 maart 2020 plaatsvindt?

Antwoord
Ja.

*Dit is 15 oktober

Lees hier de officiële antwoorden op de Kamervragen

Beantwoording schriftelijke vragen over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen
  • Delen:

Gerelateerd nieuws