06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Erik van Tile

Eigen risico voor boeren met schade omhoog. ‘Word hier zo moe van’

Deze week werd duidelijk dat er in het coalitie-akkoord van de provincie Noord-Holland geen extra middelen komen voor schade die boeren ondervinden van de overlast van ganzen. Boeren hadden hier om verzocht. Het tegenovergestelde vindt plaats: er wordt minder uitgekeerd en het eigen risico voor boeren wordt verhoogd.

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland laat in een reactie weten dat het geld dat hiermee wordt bespaard, wordt gebruikt voor nieuwe investeringen in de sector. ‘Door gezamenlijk een ‘voedselvisie’ op te stellen, willen we boeren helpen om bijvoorbeeld de klimaatdoelen te halen,’ aldus Pels.

Standpunt Jagersvereniging: gans op de Nationale Wildlijst

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaam in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen.
  • De jaarlijkse aanwas van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen bedraagt nu meer dan 400.000 stuks. De aantallen winterganzen nemen de laatste jaren ook toe. De aantallen ganzen bevinden zich hiermee ruim boven de duurzame staat van instandhouding, dus kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut tijdens een vast te stellen jachtseizoen.
  • Naast duurzame benutting dient, in verband met de omvang van de ganzenpopulatie, buiten het vast te stellen jachtseizoen schadebestrijding mogelijk te blijven. Lokaal kunnen met vangacties in de ruiperiode van de ganzen (juni-juli) veel dieren in één keer worden gevangen, dit is echter beperkt in tijd, ruimte en geld.
  • De Jagersvereniging vindt dat alle betrokken partijen moeten bijdragen aan een slagvaardige ganzenbejaging, met ruime middelen voor de uitvoerders. Verjaging kan een ondersteunend middel zijn, maar is geen oplossing om op de langere termijn schade te voorkomen. Ganzen verplaatsen zich bij verjaging vaker en dat kost extra energie. Bovendien stopt het de jaarlijkse aanwas van honderdduizenden ganzen niet.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging stimuleert haar leden en lokale jagersverenigingen (WBE’s) om samen met provincies, boeren en terreinbeheerders afspraken te maken over nuttige, effectieve ganzenbejaging. Jagers zijn geen schietknechten in dienst van de overheid, maar bejagen ganzen op verantwoorde wijze om te benutten waar ruimschoots voldoende van is.

Lees het hele artikel op NHnieuws.nl

Eigen risico voor boeren met schade omhoog. 'Word hier zo moe van'
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws