05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Christian Neitzel

Jagers in Sleeswijk-Holstein mogen per direct geluidsdempers gebruiken, ter bescherming van hun gehoor – SHZ.de

In navolging van een groot deel van de Duitse deelstaten is het nu ook in Sleeswijk-Holstein voor jagers toegestaan om op herten te jagen met geluidsdemping. De regering heeft hiervoor toestemming verleend.

Reden voor het uitbrengen van deze wet is het feit dat de mondingsknal van een kogelgeweer een geluidssterkte van 150 tot 160 decibel heeft, wat het gehoor van de jager – en daarmee diens gezondheid – in gevaar brengt. De Duitse regering heeft de afweging gemaakt dat de jacht noodzakelijk is voor een goede wildstand, maar dat daarbij de gezondheid van de jagers moet worden gewaarborgd. “Jagers leveren een aanzienlijke bijdrage aan de bescherming van onze bossen. Duurzame jacht is onontbeerlijk voor het behoud van de wildstand. Daarom ben ik zeer blij dat wij nu met deze wet de gezondheid van de jagers verbeteren.”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Hans-Joachim Grote.

De knal van 150 tot 160 decibel is harder dan een opstijgend vliegtuig (120 tot 140 db) en ligt boven de pijngrens van het menselijk gehoor die bij 120 db ligt. Het gehoor kan al bij één schot beschadigd raken als geschoten wordt met een geweer zonder geluidsdemper. Het Duitse ministerie raadt ook aan om gehoorbescherming te blijven gebruiken.

De Duitse politie verwacht geen nadelige gevolgen voor de veiligheid omdat de wet alleen wapens met een lange loop (jachtgeweren) betreft. Het Duitse ministerie streeft naar een eenduidige regeling voor geheel Duitsland voor het toestaan van geluidsdempers in de jacht.

Lees het Duitse nieuwsartikel

www.outfox-world.de
  • Delen:

Gerelateerde items