05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

Europese lidstaten vragen naar maatregelen om brandganzen aan te pakken

Doordat de brandgans veel schade veroorzaakt op weilanden, velden en akkers vraagt Finland toestemming van de Europese Unie om de jacht te heropenen. Momenteel staat de brandgans op Annex I van de EU Vogelrichtlijn. Finland wil dat deze soort wordt overgeplaatst naar Annex II van de Vogelrichtlijn, waarin wordt bepaald op welke wildsoorten in de EU mag worden gejaagd.

Schade veroorzaakt door brandgans blijft stijgen

Als invasieve soort richt de brandgans aanzienlijke schade aan in Zuid- en Oost-Finland. In steden zorgen de ganzen voor vervuiling en schade aan stedelijk groen. Het aantal overzomerende ganzen in de regio Helsinki is de afgelopen jaren toegenomen. In een telling uitgevoerd door het Fins Milieu Instituut (Syke), de Universiteit van Helsinki en BirdLife Finland in september 2019, werden in totaal zo’n 33.700 brandganzen geteld. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2018. Experts zeggen dat de populatie in heel Finland tot 2023 zal doorgroeien naar 2,4 miljoen vogels.

In Oost- en Zuidoost-Finland vinden brandganzen hun voedsel, zowel tijdens de trek in de lente als in de herfst op landbouwgrond. In de herfst komen er honderdduizenden vogels naar Oost- en Zuidoost-Finland. In Elimäki werden in oktober 2017 maar liefst 300.000 brandganzen waargenomen. Volgens de organisaties bedraagt de schade per land doorgaans miljoenen euro’s per jaar, tot tienduizenden euro’s per boerderij.

Door de vogels alleen maar van het ene veld naar het andere te laten schrikken, wordt het probleem eenvoudigweg verplaatst.

Vragen zijn gesteld aan de Europese Commissie omtrent de problemen die in een groot deel van Europa zijn ontstaan door de brandgans:

  • Welke maatregelen stelt de Commissie ter beschikking (of stelt zij reeds beschikbaar) aan de lidstaten om de grote ganzenpopulatie aan te pakken en schade te voorkomen?
  • Is de Commissie voornemens de ontwikkeling van de ganzenpopulatie in de lidstaten te volgen, zodat tijdig preventieve maatregelen kunnen worden genomen?
  • Wat kunnen de autoriteiten van de lidstaten doen om schade door brandganzen te beheersen in het licht van de bepalingen van de Vogelrichtlijn?

Brandgans

Een aantal provincies verleent ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen ontheffingen voor het doden van overzomerende brandganzen. Brandganzen foerageren vrijwel alleen daar waar kort gras beschikbaar is. Broedplaatsen bevinden zich grotendeels op eilanden, maar in Nederland is dit minder strikt dan in eveneens recent gekoloniseerde broedgebieden in Estland en Zweden. Op eilanden zijn ganzen veilig voor landpredatoren zoals de vos.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws