06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Steeds meer grip op zwartwild in Limburg – Nieuwe Oogst

In de derde week van mei vond in Limburg de eerste evaluatie plaats van de schadetafels voor wilde zwijnen. In de schadetafels zijn wildbeheereenheden, jagersverenigingen, grondgebruikers en boeren, de LLTB, de Dierenbescherming etc. vertegenwoordigd. Hubert Stassen, projectleider van de 35 Limburgse wildbeheereenheden, deelde in de evaluatie de eerste successen en vroeg tevens aandacht voor de volgende stappen in effectief beheer van zwartwild.

De bijeenkomst toonde tevens het nut en de noodzaak van de schadetafels aan. Deze schadetafels monitoren de effectiviteit van de maatregelen die de door wilde zwijnen en ganzen veroorzaakte schade aan landbouw en verkeer omlaag moeten brengen.

‘Zo hebben we sinds de start een jaar geleden bereikt dat alle wildbeheereenheden in Limburg een grondgebruikersverklaring hebben om zwartwild te bestrijden. Er zijn nu goede afspraken om dat effectief aan te pakken. Die waren er voorheen niet’, zegt Stassen.

‘Ook schuiven steeds meer gemeentes aan bij de schadetafels. Zij nemen nu meer hun verantwoordelijkheid om door gerichte maatregelen schades veroorzaakt door wilde zwijnen te voorkomen. Ook willen ze het aantal aanrijdingen met zwartwild omlaag brengen. Zij kijken nadrukkelijk welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren.’

Lees het hele artikel op Nieuwe Oogst.nl

Steeds meer grip op zwartwild in Limburg - Nieuwe Oogst
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws