05:53
21:37
Nachtmodus

Coronarichtlijnen voor tegemoetkoming faunaschade – BIJ12

Om voor een tegemoetkoming in faunaschade in aanmerking te komen, moet aangetoond worden dat zo veel mogelijk gedaan is om de faunaschade te voorkomen en te beperken. BIJ12 toetst of een verleende ontheffing of vrijstelling om de schade te bestrijden adequaat is ingezet. Dit houdt in dat de ontheffing of vrijstelling minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten.

Zoals aangegeven door minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in haar schriftelijke beantwoording op Kamervragen van de heer Wassenberg (PvdD) kunnen schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd  in goedgekeurde faunabeheerplannen, doorgang vinden. Daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen:

  • Men mag buitenshuis met niet meer dan 3 personen samenkomen, 1,5 meter uit elkaar. Voor jagen geldt deze regel ook.
  • Onderlinge afstand van de jagers is altijd 1,5 meter.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis.
  • Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Indien om bovengenoemde redenen grondgebruikers of aangewezen jachtaktehouders niet in staat zijn om te voldoen aan de eis om twee maal per week beheer en schadebestrijding uit te voeren, dan dient dit schriftelijk in de tegemoetkomingsaanvraag te worden gemotiveerd. BIJ12 gaat daar in deze situatie bij de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade coulant mee om, in ieder geval voor de periode tussen 15 maart (10 maart voor Noord-Brabant) en 28 april. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen genoemde data worden aangepast. BIJ12 zal hierover blijven informeren.

<dit bericht is volledig overgenomen van de website van BIJ12. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die door BIJ12 worden doorgevoerd.>

 

Lees meer op de website van BIJ12

BIJ12.nl
  • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items