05:32
21:39
Nachtmodus

Economische waarde van de jacht

In Nederland zijn ruim 27.000 jagers actief in het buitengebied met beheren, beschermen en benutten. De vrijwillige tijdsinzet die zij daarbij leveren is gelijk aan 13.000 FTE op jaarbasis. Als deze uren worden gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij worden opgeteld, is er sprake van een economische maatschappelijke bijdrage van bijna € 604 miljoen per jaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Waarde van de jacht’, uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.

Enquête

CLM nam een enquête af onder 2.244 individuele jagers en 126 lokale jagersverenigingen om de waarde van de jager voor de Nederlandse maatschappij te onderzoeken. De vrijwillige, maatschappelijk relevante tijdsinzet van jagers werd in beeld gebracht. Deze tijdsinvestering werd gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij opgeteld, voor zover maatschappelijk relevant.

Uitkomsten

  • Een individuele jager besteedt op jaarbasis gemiddeld 480 uur aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen.
  • Jagers investeren op jaarbasis ruim 350.000 uur om het aantal aanrijdingen met groot wild te beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen van wildreflectoren.
  • Alle 300 lokale jagersverenigingen – WBE’s – leggen jaarlijks gemiddeld 400 vierkante meter aan bos, akkerranden en houtwallen aan.
  • Elke WBE jaarlijks besteedt gemiddeld 500 uur aan tellingen van verschillende diersoorten
  • WBE’s hebben gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst die toezicht houdt in het buitengebied.
Download ‘Waarde van de jacht, tijd en geld besteed aan maatschappelijke diensten’ (CLM Onderzoek en Advies, 2014)