Zon op
08:32
Zon onder
17:10
Nachtmodus
Laatst bijgewerkt 28 mrt 2019

Dossier:
Nieuwe Nationale Wildlijst

De wet verplicht jagers om in hun jachtvelden – die samen 80% van het Nederlandse landschap beslaan – te streven naar een ‘redelijke wildstand’ voor de diersoorten op de Nationale Wildlijst. Jagers hebben enerzijds de plicht  om kwetsbare diersoorten te beschermen (bijvoorbeeld de patrijs) en anderzijds kunnen zij talrijke diersoorten duurzaam bejagen waarmee ongewenste effecten als landbouwschade en aanrijdingen (bijvoorbeeld met reeën of wilde zwijnen) voorkomen worden en duurzaam voedsel kan worden geoogst. De jager heeft vandaag de dag de verantwoordelijkheid voor vijf diersoorten. Er is breed draagvlak onder Nederlanders om de jager ook zo’n zelfde verantwoordelijkheid voor meer diersoorten te geven.

Op de vraag of er in de wet moet worden vastgelegd dat de jager deze verantwoordelijkheid ook krijgt voor diersoorten als ganzen, reeën en wilde zwijnen antwoordt 53% dat dit zeker moet gebeuren, 10% is negatief en 37% is neutraal.


Nieuwsberichten


Informatie over Jagen