05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

LIVEBLOG: lees hier alle stappen in de behandeling van de Aanvullingswet Natuur


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/www.jagersvereniging.nl/app/plugins/custom-twitter-feeds/inc/CtfFeed.php on line 1856

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/www.jagersvereniging.nl/app/plugins/custom-twitter-feeds/inc/CtfFeed.php on line 1856

Komende periode wordt de Aanvullingswet Natuur behandeld. De huidige Wet natuurbescherming – waar jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat over in deze wet. Die wordt naar verwachting 1 januari 2021 van kracht. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil dat er een Nieuwe Nationale Wildlijst in deze wet komt.

In dit Liveblog wordt stap voor stap bijgehouden wat de Jagersvereniging hier voor doet. Kijk vaak op dit liveblog. Het wordt iedere keer bijgewerkt.

24 juni 2019 – Brief & factsheet naar Tweede Kamer
Vandaag werd het pleidooi van LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voor het uitbreiden van de Nationale Wildlijst verstuurd naar de Tweede Kamer. Deze brief werd vergezeld met een factsheet over het huidige, failliete faunabeheer en de oplossingen.

Het huidig faunabeheer is failliet!

Lees de brief en de factsheet

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

21 juni 2019 – Janneke Eigeman bij BNR’s Big Five

Woensdag 19 juni 2019 was Janneke Eigeman te gast bij BNR’s Big Five. Het thema deze week was ‘Communicatie’. Presentator Roelof Hemmen had iedere dag één uur lang één hoofdrolspeler in de uitzending.

Lees hier de samenvatting

13 juni 2019 – Stichting Wise Use op de bres voor jacht

In een artikel uit De Jager van juni 2019 betogen Hendrik Jan van Beuningen en Matthijs van Hasselt namens de Stichting Wise Use dat de lijst met bejaagbare wildsoorten weer moet worden verruimd. Stichting Wise Use pleit voor het waarborgen van het eigendomsrecht in de nieuwe wet. En jacht is een onlosmakelijk onderdeel van dat eigendomsrecht, zo stelt de stichting in een brief die op 16 mei naar alle leden van de betreffende Kamercommissie werd gestuurd (voor de inhoud zie: www.wiseuse.org).

Lees hier het hele artikel

13 juni 2019 – Ganzen, ganzen, ganzen!

Op 13 juni publiceert de Jagersvereniging een uitgebreid artikel over ganzenbejaging in de provincies. Nederland zou niet Nederland als elke provincie niet zijn eigen regels zou hebben voor de ganzenbejaging. Daarom zet de Jagersvereniging per provincie op een rij wat is toegestaan.

Lees hier het hele artikel

23 mei 2019 – ‘Het kan allemaal zoveel simpeler’, interview Laurens Hoedemaker

Op 24 mei valt De Jager van mei in de bus bij de leden van de Jagersvereniging. Daarin een groot interview met directeur Laurens Hoedemaker waarin hij vertelt over de consequenties voortkomend uit het huidige systeem van jacht, beheer en schadebestrijding.

‘Onder de Flora- en Faunawet kwam een rigoureuze verandering in de jacht. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van jagers werden enorm ingeperkt. Daarvoor in de plaats kwam belemmerende wetgeving. Die wetgeving is aan zoveel beperkingen gebonden dat je als jager feitelijk met een of twee handen op de rug moet beheren.’

De Jagersvereniging maakt zich dan ook hard voor werkbare regels voor jagers in de Omgevingswet, zeker nu de jager weer vertrouwen heeft van de maatschappij.

‘Het is tijd om recht te doen aan de veranderde maatschappelijke opvattingen over de jacht en die postieve en realistische houding tot uitdrukking te brengen in de wet.’

‘De meerderheid van de Nederlanders vindt dat jagers meer verantwoordelijkheid moeten krijgen’

20 mei 2019 – Campagne sociale media #jachtmagerzijn van start!

Onder de #jachtmagerzijn is de social mediacampagne gestart. Met regelmaat worden interessante cijfers en grafieken gedeeld uit het nieuwste publieke opinieonderzoek naar de mening van de Nederlander over jagen. Volg onze sociale media, laat je inspireren door de uitkomsten en deel vooral mee!

67% van de Nederlanders vindt dat de politiek meer ruimte moet bieden voor het duurzaam benutten van landschap en natuur.

17 mei 2019 – Ook LTO en Federatie Particulier Grondbezit willen duurzaam wildbeheer!
Op 17 mei publiceren LTO, Federatie Particulier Grondbezit en de Jagersvereniging hun oproep aan politici voor duurzaam wildbeheer. De drie organisaties laten weten dat het huidige systeem van vergoedingen voor faunaschade niet meer voldoet.

  • schadebedragen nemen jaarlijks toe
  • de bereidheid voor vergoedingen neemt af
  • en de juridische procedures stapelen zich op

Dit werkt niet meer! Wij stellen voor dat:

  • alle vormen van jacht (inclusief beheer en schadebestrijding) plaatsvinden op basis van wildbeheerplannen op WBE-niveau.
  • wanneer – ondanks de gezamenlijke inspanningen van jager en grondgebruiker –  nog faunaschade ontstaat, een consulent Faunaschade een bemiddelende rol moet spelen tussen grondgebruiker, jager, terreinbeheerder en overheid. Deze partijen zijn tevens gezamenlijk verantwoordelijk voor het instellen en onderhouden van een faunaschadefonds.
  • voor het beheer van de wildsoorten die nu in groten getale voorkomen het landelijke jachtregime de basis moeten vormen, waar en wanneer nodig aangevuld met het provinciale ontheffingenregime en provinciale opdrachten.

Bekijk ons gezamenlijke filmpje.

17 mei 2019 – Jagers willen zeven soorten erbij op wildlijst -Telegraaf

Op 17 mei publiceerde de Telegraaf een artikel over de uitbreiding van de Nationale Wildlijst. De Jagersvereniging pleit voor het toevoegen van de grauwe gans, kolgans, smient, edelhert, ree, damhert en wilde zwijn op de wildlijst zodat ze vrij bejaagbaar worden tijdens het jachtseizoen. De schade die deze soorten veroorzaken zijn enorm.

,,De huidige regelgeving is volstrekt achterhaald”, verklaart Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging. In feite is de wetgeving al twintig jaar dezelfde, terwijl de fauna enorm is veranderd en jagers zich verliezen in een papieren rompslomp van vergunningen die in elke provincie verschillend is.

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

16 mei 2019 – Onderzoek online: De jacht mag er zijn! Jagen buitengewoon populair
Op donderdag 16 mei versturen we het bericht over het onderzoek naar de publieke opinie. Nog nooit eerder was de Nederlander zo positief over jagen. De Nederlander weet vandaag de dag meer over de taken en verantwoordelijkheden van jagers én hij is positiever over wat jagers doen. 61% van de Nederlanders is anno 2019 voorstander van duurzame benutting van wild. Een paar procent is nog maar tegenstander. In 2012 was 30% tegenstander en 36% voorstander.

Ook geeft een meerderheid van de Nederlanders de jager het vertrouwen om meer soorten te bejagen op basis van de wildlijst. En een meerderheid wil meer ruimte voor duurzame benutting van de natuur in de vorm van jagen, vissen en wildplukken.

#jachtmagerzijn

Meer dan 60% van de Nederlanders is voorstander van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%.

Meer dan 60% van de Nederlanders is voorstander van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%.

1 mei 2019 – Opnames ter voorbereiding op wetsbehandeling
Dinsdag 30 april vonden in Den Haag aan de Hofvijver opnames plaats voor een korte video ter voorbereiding op de wetsbehandeling. Laurens Hoedemaker, Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging was aanwezig om zich in te zetten voor de Nieuwe Nationale Wildlijst.

Opnames ter voorbereiding op wetsbehandeling

19 april 2019 – Column Laurens Hoedemaker in De Jager
“Het ree is een van de wildsoorten die zich de afgelopen decennia zeer succesvol hebben ontwikkeld in Nederland. Een balans vinden tussen de uiteenlopende belangen van mens en ree vormt een blijvende uitdaging. De Jagersvereniging kiest voor duurzame en werkbare regelgeving die aansluit bij de praktijk, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerder in het veld. Ofwel, voor balans tussen regels en uitvoering. Hoe? Door het ree op de wildlijst te plaatsen!” – Laurens Hoedemaker, Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Lees hier de hele column

Column Laurens Hoedemaker

18 april 2019 – Bezoek aan de SGP
Vandaag bracht landelijk belangenbehartiger Reinier Enzerink een bezoek aan woordvoerder natuur van de SGP, Roelof Bisschop (r). Voor Roelof Bisschop en zijn assistent Hans Maljaars (l) had Reinier Enzerink meer informatie over de publieke opinie over de jacht en de regelgeving die er bij jacht, beheer en schadebestrijding komt kijken.

Roelof Bisschop (r), woordvoerder natuur van de SGP, in gesprek met Reinier Enzerink (midden). Links assistent Hans Maljaars.

17 april 2019 – Bezoek aan de woordvoerders van de politieke partijen

Directeur Laurens Hoedemaker bezoekt woordvoerders in de Tweede Kamer

Vandaag bezochten Laurens Hoedemaker, directeur, en Reinier Enzerink, landelijk belangenbehartiger, een aantal woordvoerders in de Tweede Kamer. Gewapend met de nodige informatie over de publieke opinie, regelgeving en natuurlijk met veel voorbeelden uit de praktijk.

29 december 2017 – Op naar een Nieuwe Nationale Wildlijst
Eind 2017 maakte de Jagersvereniging haar inzet voor de Aanvullingswet Natuur bekend. Het is tijd voor een Nieuwe Nationale Wildlijst, vindt de vereniging. Wat betekent precies de Wildlijst? En waarom vindt de Jagersvereniging de Wildlijst zo belangrijk ? In het filmpje en de flyer legt de vereniging dit alles precies uit.

Bekijk het hele bericht

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws