05:39
21:31
Nachtmodus

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop laat zich informeren over wildlijst door Jagersvereniging in Utrecht

Vandaag bracht SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop een werkbezoek aan de Jagersvereniging in de provincie Utrecht. Doel van het werkbezoek was om meer te weten te komen over de huidige situatie rondom haas, konijn en de wildlijst. Bisschop werd ontvangen door de voorzitter van de afdeling Utrecht, Jilles Bijker, in de polder van de Lopikerwaard. Ook waren Laurens Hoedemaker (directeur) en Roderick Enzerink (manager Public Affairs) aanwezig.

Na een uitgebreide rondleiding door het polderlandschap gaf Roelof Bisschop na afloop van het werkbezoek aan onder de indruk te zijn: ‘Ook hier is weer te zien dat haas en konijn zich goed handhaven in ons boerenlandschap. De SGP steunt dan ook een uitbreiding van de wildlijst. Het is ook duidelijk dat het huidige referentiejaar 1950 voor de rode lijst onrealistisch is en een vertekend beeld geeft van de huidige wildstand. We moeten vooral de ruimte bieden aan jagers, boeren en vrijwilligers om hun goede bijdrage te kunnen leveren aan ons landschap en aan de bescherming van weide- en akkervogels tegen predatoren als de vos.’

Uitbreiding wildlijst
In het polderlandschap waren verschillende wildsoorten te zien: houtduiven, wilde eenden, fazanten en rammelende hazen. Daarnaast waren er ook veel smienten en diverse ganzensoorten te zien, die zich uitgebreid te goed deden aan het vele gras op de landbouwgronden. Het pleidooi van de Jagersvereniging is al geruime tijd om meer diersoorten op te nemen op de Nationale wildlijst. Dat meer soorten duurzame benutting verdragen werd vandaag ook weer uitgebreid geïllustreerd.

Daarnaast lieten de recent teruggekeerde weidevogels het belang zien van een goed ingericht landschap en effectief predatiebeheer.

Goede monitoring belangrijk
Dat monitoren van diersoorten op gedegen wijze belangrijk is, kwam tijdens dit werkbezoek ook aan bod. Zo kon de Jagersvereniging Bisschops in de praktijk de meerwaarde van bijvoorbeeld het gebruik van een warmtebeeldkijker laten zien.

Door het feit dat jagers in Nederland een landelijk dekkend netwerk vormen, dragen hun telgegevens wezenlijk bij aan de monitoring van soorten. Bij de totstandkoming van de huidige rode lijst zoogdieren is daar helaas geen gebruik van gemaakt.

Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het jaar 1950 dat bij de totstandkoming van de rode lijst zoogdieren als referentiejaar wordt gebruikt. De consequenties werden tijdens het werkbezoek ook duidelijk gemaakt. Zo konden we tonen dat er sinds de jaren ’50 meer bebouwing is, infrastructuur en dat het landschap anders is ingericht. En niet alleen in deze omgeving, maar in heel Nederland. Om de huidige situatie met 1950 te vergelijken is dan ook onrealistisch.

Reactie Jagersvereniging
Laurens Hoedemaker is blij met de interesse van Roelof Bisschop in de verschillende onderwerpen: ‘Roelof is een betrokken Kamerlid dat goed weet wat er speelt bij de boeren en jagers.’ Afdelingsvoorzitter Jilles Bijker voegt daaraantoe: ‘Ik ben blij dat we Kamerlid Bisschop het prachtige polderlandschap van de Lopikerwaard hebben kunnen laten zien en de belangrijke rol van de jager daarin.’

  • Delen:

Gerelateerd nieuws