05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Karel Derickx

Persbericht – De jacht mag er zijn! Jagen buitengewoon populair in Nederland

Amersfoort – Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt het prima dat er gejaagd wordt. Men weet ook steeds meer over jagen en waardeert de jager aanzienlijk meer dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit het onderzoek naar de publieke opinie dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vandaag publiceert.
Niet eerder was het draagvlak zo hoog. Zo is 61% is voorstander van het duurzaam benutten van wild uit de natuur. Ook vindt een meerderheid dat jagers meer verantwoordelijkheid mogen krijgen. Minder dan 10% is nog tegen de jacht.
Daarnaast blijkt dat het draagvlak is gegroeid in de afgelopen jaren. In 2012 was nog maar 36% voorstander van het benutten van wild en kende deze vraag 30% tegenstanders.
Uitsplitsing naar de achterban van politieke partijen laat zien dat een meerderheid van de achterban van nagenoeg alle politieke partijen positief is over jacht. Zelfs onder de aanhang van Partij van de Dieren kent duurzame benutting van wild meer voor- dan tegenstanders.

Publieke opinie ongekend positief, geef jagers meer verantwoordelijkheid middels Nationale Wildlijst
In de 20 jaar dat het maatschappelijk draagvlak voor jacht gepeild wordt is het percentage Nederlanders dat vindt dat wild duurzaam benut mag worden gegroeid naar het huidige hoogtepunt: 61% is vóór. Slechts 6% is tegenstander en de rest neutraal. In 2012 was het percentage voorstanders nog 36% en was 30% tegenstander.
Uit het onderzoek blijkt ook dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse jager meer verantwoordelijkheid moet krijgen door het uitbreiden van de Nationale Wildlijst en dat er meer ruimte moet komen om de natuur duurzaam te benutten in de vorm van vissen, jagen en wildplukken.

Meer dan 60% van de Nederlanders is voorstander van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%.

Meer dan 60% van de Nederlanders is voorstander van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%.


Politiek breed gedragen
Net als in 2017 is de respondenten gevraagd naar hun politieke voorkeur. Daaruit blijkt dat de achterban van álle politieke partijen, ook die van de Partij voor de Dieren, meer voor- dan tegenstanders heeft voor uitbreiding van de Nationale Wildlijst. Bij driekwart van de partijen is dat zelfs een absolute meerderheid. Bij nagenoeg alle politieke partijen is een meerderheid van de achterban voorstander van duurzame benutting van wild.

Ook bij groene organisaties breed draagvlak
Ook werd de respondenten gevraagd of ze lid zijn van maatschappelijke belangenorganisaties. In de achterban van een toonaangevende groene organisatie zoals Natuurmonumenten is breed draagvlak voor duurzame benutting van wild: maar liefst 69% is daar positief over. 64% van de achterban van de natuurorganisatie vindt dat er meer verantwoordelijkheid bij de jager moet liggen in de vorm van een uitgebreide Nationale Wildlijst.

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Politiek moet luisteren naar haar achterban’
Directeur Laurens Hoedemaker is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek. ‘De cijfers bevestigen ons gevoel: de publieke opinie voor de jacht is vandaag de dag buitengewoon positief. De Nederlander weet meer over de taken en verantwoordelijkheden van jagers en waardeert dat ook steeds meer. Deze waardering zien we onder de achterban van álle politieke partijen en onder de achterban van toonaangevende natuurorganisaties. Helaas zien we nog te vaak dat standpunten van politieke partijen gebaseerd zijn op oude emoties. Het is tijd dat die in lijn worden gebracht met de huidige publieke opinie.’

Over het onderzoek
Het onderzoek naar de publieke opinie is uitgevoerd door Zest Marketing. Dit is het vierde onderzoek naar de publieke opinie over de jacht dat Zest heeft uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Ook in 2014, 2015 en 2017 werd een soortgelijk onderzoek verricht. In de jaren daarvoor werd een beperkte peiling gehouden door Motivaction. In totaal heeft Zest inmiddels ruim 9.000 respondenten gevraagd naar hun mening. Aan dit meest recente onderzoek werkten ruim 3.000 mensen mee.

Het onderzoek bevat nog veel meer vragen over verschillende aspecten van de jacht. Zo is de Nederlander ook gevraagd naar zijn visie op het beheer van wilde dieren in omheinde gebieden, beheer in relatie tot verkeersveiligheid en de aanwezigheid van grote roofdieren.

De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met die van vergelijkbare recente onderzoeken in Vlaanderen (Zest, 2018) en Duitsland (PETA, 2018).

Download het volledige onderzoek

De jacht mag er zijn, resultaten onderzoek onder de Nederlandse bevolking, Zest Marketing - 2019
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws