06:29
20:45
Nachtmodus

Actieplan weidevogels Groningen uitgereikt aan gedeputeerde

Op 28 mei jl werd het Actieplan weidevogels Groningen uitgereikt aan de gedeputeerde van de provincie Groningen. Dit Actieplan Weidevogels Groningen geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden om de weidevogels voor Groningen te behouden.

Het is een drietrapsraket: investeren in de kwaliteit van weidevogelkerngebieden, daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer en daarbuiten een natuurinclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

Prioriteit is dat in de bestaande weidevogelgebieden het broedsucces van de weidevogels op een dusdanig
niveau komt te liggen dat de stand weer gaat groeien en op termijn andere weidevogelgebieden weer bevolkt
kunnen worden.

U vindt het actieplan als PDF-bestand hieronder.

Lees het hele artikel

Collectief Groningen West

Meer informatie


Gerelateerde items