05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Jagersverenging presenteert voorlopig standpunt duurzaam reewildbeheer, input welkom

In het kader van de Aanvullingswet natuur bij de Omgevingswet pleit de Jagersvereniging voor uitbreiding van de Nationale Wildlijst met de diersoorten: grauwe gans, kolgans, smient, edelhert, damhert, wild zwijn en ree. Door deze wildsoorten in beginsel onder het jachtregime te brengen, worden de administratieve lasten en belemmerende regeldruk voor jagers en WBE’s verminderd, wordt een onrechtmatige inperking van het jachtrecht hersteld, en wordt per saldo het doelmatig en duurzaam beheer van wild in Nederland versterkt.

Het planmatig beheer van grofwild, c.q. reewild onder het jachtregime vraagt om nadenken over toekomstig beleid, om denken buiten de huidige kaders, om kennis van zaken en om de wil dit in de praktijk te brengen. In dit voorlopige standpunt zet de Jagersvereniging uiteen wat de voordelen van plaatsing van het ree op de wildlijst zijn, wat de eventuele risico’s zijn en op welke wijze deze gemitigeerd kunnen worden. Ook wordt aangegeven hoe het duurzaam planmatig beheer van reewild vormgegeven zou kunnen worden wanneer deze soort op de nationale wildlijst geplaatst wordt. De notitie is bedoeld als stuk ter gedachtevorming van de Jagersvereniging in overleg met deskundigen op het gebied van reewildbeheer in Nederland. De hier uitgewerkte denklijn is ook van toepassing op de andere grofwildsoorten edelhert, damhert en wild zwijn.

Denk mee over duurzaam reewildbeheer
De Jagersvereniging nodigt u uit om samen na te denken over de verfijning van het in dit voorlopige standpunt beschreven planmatige duurzame reewildbeheer onder het jachtregime. Zijn er mogelijke bezwaren of oplossingsrichtingen die wij nog niet benoemd hebben, dan horen we het graag. U kunt reageren door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wanneer u als onderwerp van de mail “Planmatig reewildbeheer” kiest, kunnen wij uw reactie gemakkelijk terugvinden.

Lees het voorlopig standpunt

Duurzaam reewildbeheer
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws