05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Vincent van Zalinge

Q&A dossier wildlijst

Aankomend jachtseizoen zal de jacht op konijn niet geopend worden. In de provincies Groningen, Limburg en Utrecht geldt dat hetzelfde voor het haas. De Jagersvereniging ontvang veel vragen over het jachtseizoen 2022/2023 en het door de minister genomen besluit. In dit bericht proberen wij de belangrijkste vragen te duiden.

Hoe is de minister tot dit besluit gekomen?
Het besluit van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar de staat van instandhouding van haas en konijn. Anders dan de Universiteit Wageningen heeft gerapporteerd, is de staat van instandhouding van deze twee diersoorten in het geheel niet in het geding. De Jagersvereniging heeft al eerder zeer duidelijk aangegeven dat er aan dit onderzoek een onjuiste beoordelingsmethode ten grondslag ligt. Ook zijn discutabele keuzes gemaakt rond gebruikte data en referentiejaren.

In hoeverre heeft de internetconsultatie zin gehad?
De internetconsultatie heeft wel degelijk zin gehad. De Jagersvereniging ervaart de vele reacties als een enorme steun in de rug. Al deze reacties op de internetconsultatie bevatten inhoudelijke bezwaarpunten vanuit verschillende hoeken.

Hoe zit het met de landelijke vrijstelling voor konijn en eventuele provinciale ontheffingen voor haas?
Het besluit van de minister om de jacht op het konijn niet te openen per 15 augustus heeft vooralsnog geen gevolgen voor de schadebestrijding. Op grond van de landelijke vrijstellingslijst blijft het mogelijk om schadebestrijding op konijnen uit te voeren. Datzelfde geldt voor het haas daar waar er sprake is van een provinciale ontheffing.

Wat gaat de Jagersvereniging nu doen?
De Jagersvereniging is zeer ontstemd over dit besluit en gaat een bodemprocedure voeren tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast zal er ook een kort geding worden aangespannen waarin wordt gevorderd dat het besluit van de minister wordt opgeschort tot het moment dat er een uitspraak is in de bodemprocedure.

Is de uitspraak van het kort geding er al bij de opening van het jachtseizoen op het konijn (15 augustus)?
De uitspraak is op 15 augustus nog niet bekend. Dat betekent dat de jacht op dat moment niet geopend wordt. Mocht de rechter de voorlopige voorziening (op een later moment) toewijzen dan wordt de jacht alsnog geopend.

Hoe lang duurt een bodemprocedure?
Een bodemprocedure kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Op voorhand is niet te zeggen hoe lang dit duurt.

Dit is een dynamisch document, zodra er nieuwe inzichten zijn wordt het aangepast.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws