06:37
20:38
Nachtmodus

Waardevolle aanknopingspunten na rondetafelgesprek Tweede Kamer

Het eerder uitgestelde rondetafelgesprek over de jacht in de Tweede Kamer heeft gisteren alsnog plaatsgevonden. Onderaan de streep heeft dit vooral positieve gevoelens achtergelaten bij directeur Willem Schimmelpenninck en landelijk belangenbehartiger Daan Keij, die namens de Jagersvereniging in de Kamer aanwezig waren. Met name de steeds bredere consensus over de zeer noodzakelijke verbetering van gebruikte wildtellingen en juiste beoordeling van die cijfers, stemt positief.

“Het was goed dat er nu eindelijk een meer inhoudelijke gedachtewisseling over jacht plaatsvond in de Kamer”, analyseert Daan. “Zaken als de waarde van jacht en faunabeheer, fouten in de nu door de overheid gebruikte cijfers en eenzijdige analyses zijn uitgebreid aan de orde gesteld. Niet alleen door de Jagersvereniging, maar bijvoorbeeld ook door een hoogleraar en een ecologisch expert. Daarnaast mooi en eerlijk dat ook een natuurorganisatie als Zuid-Hollands Landschap benadrukte dat het fauna- en landschapsbeheer niet zonder de tomeloze, meestal vrijwillige inzet van jagers kan.”

Position Paper

Tegelijkertijd was de Jagersvereniging graag wat dieper ingegaan op de kwaliteit van de beoordelingsmethode van de Staat van instandhouding, maar daarover wordt op korte termijn verder in gesprek gegaan met Kamerleden en ministerie. Daarnaast dit onderwerp ook uitvoerig aan bod in de position paper, die de Jagersvereniging heeft ingediend voor het rondetafelgesprek.”

Inhoudelijke vragen

Ook Willem blikt gemengd, maar vooral positief terug. “Wij zitten natuurlijk middenin de materie en dan wil je het liefst over álle relevante aspecten inhoudelijke vragen krijgen. Met zo’n breed pallet deelnemers is dat zelfs in drie uur tijd helaas niet mogelijk. We hopen vandaag toch vooral de boodschap tussen de oren gekregen te hebben dat de jacht meer is dan alleen schieten. Met het tijdelijk niet openen van jacht, laat staan het schrappen in de wildlijst, los je de dilemma’s in de Nederlandse natuur niet op. Omdat de beslissing om de jacht tijdelijk te sluiten ook nog eens is genomen op basis van analyses waar de meest vooraanstaande wetenschappers grote fouten in constateren, creëer je juist onterecht en onnodig échte problemen. En dat terwijl we voor grote opgaven in het buitengebied staan, waaraan 27.000 professioneel opgeleide jagers juist een waardevolle bijdrage leveren.”

Consensus over tellingen

Hoogleraar Paul de Vos, die zich vanuit zijn wetenschappelijke expertise op het vlak van biologie en data ook met raad en daad inzet voor wildbeheereenheden en de in wildsoorten gespecialiseerd ecoloog Wim Knol (eerder werkzaam voor de Wageningen Universiteit, de Jagersvereniging en Natuurmonumenten), leverden deskundige inbrengen tijdens het gespreksblok over onderzoek en tellingen. Hoewel een rondetafelgesprek niet de plek is waar Kamerleden tot conclusies komen, tekende zich onder hen breed draagvlak af om tellingen van zowel wildbeheereenheden als SOVON te actualiseren, moderniseren en uniformeren om een betrouwbaar beeld te krijgen van wildpopulaties.

Extreme denkbeelden

In het gespreksblok over ethiek was sprake van disbalans. Drie insprekers plaatsten op basis van tamelijk extreme denkbeelden (waarin de mens bijvoorbeeld als dier werd neergezet) vraagtekens bij faunabeheer. Eric Kemperman stelde daar als jachtexpert een realistisch betoog vanuit de weidelijke praktijk tegenover. Willem: “Ethiek blijft lastig. We hadden in dat blok toch te maken met een aantal mensen, die fel anti jacht gekant zijn.”

Nuttige aanknopingspunten

Na afloop van het rondetafelgesprek richtte Daan direct de blik weer vooruit. Het rondetafelgesprek heeft volgens hem nuttige aanknopingspunten geboden om de gesprekken met Kamerleden, ministerie en andere betrokkenen voort te zetten. “De Jagersvereniging en haar leden staan erom bekend op basis van dialoog en samenwerking bij te dragen aan goed faunabeheer, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk. En daarvoor is alle aanleiding, zoals ook in dit rondetafelgesprek wel weer bleek.”

Bekijk hier het hele rondetafelgesprek terug

Jacht - Debat Gemist
  • Delen: