05:39
21:31
Nachtmodus

Federatie Particulier Grondbezit zeer ontstemd over motie haas en konijn: perk eigendomsrecht niet in

Vrijdag 26 februari 2021 liet de Federatie Particulier Grondbezit weten zeer ontstemd te zijn over de motie om haas en konijn te schrappen van de wildlijst. De Federatie Particulier Grondbezit zegt het als haar taak te zien om bij politieke partijen in het nieuwe kabinet aandacht te vragen voor deze inperking van het eigendomsrecht. Ook overweegt zij een klachtenprocedure op te starten bij de Europese Commissie en daarbij samen op te trekken met onder andere de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

De Federatie Particulier Grondbezit zegt in haar berichtgeving onder andere dat grondeigenaren samen met jagers goed in staat zijn het wildbeheer te verzorgen. En dat al eeuwen op een effectieve en duurzame manier te doen. ‘Jachthouders zijn op grond van de Wet natuurbescherming ook gehouden om een redelijk stand van de in hun jachtveld aanwezige wildsoorten te waarborgen. Mooi voorbeeld zijn de verschillende projecten rondom de patrijs en wilde eend, waarbij grondeigenaren, jagers en weidevogelgroepen samenwerken aan het herstel van de soorten.’

Overheid mag eigendomsrecht niet zomaar inperken

Daarnaast stelt de Federatie Particulier Grondbezit grote waarde te hechten aan het eigendomsrecht. ‘Het jachtrecht behoort bij het eigendom van de grond. De eigenaar heeft, mits niet verpacht of verhuurd, het vruchtgebruik van de grond en daar valt de jacht ook onder. Van zijn grond mag de eigenaar duurzaam oogsten. Een overheid mag dit eigendomsrecht niet zomaar inperken: het Europees verdrag van de Rechten van de Mens beschermt hier tegen. Een inperking mag alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is, en doordat het met deze diersoorten nog goed gaat, valt dit niet te onderbouwen. Duurzame benutting van wild is vastgelegd in de wet Natuurbescherming door middel van de vijf soorten op de wildlijst. Het verwijderen van een of meerdere soorten is dan ook een inperking van het eigendomsrecht zonder aanwijsbaar wettelijke noodzaak.’

Onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens

Ook ondersteunt de Federatie Particulier Grondbezit het pleidooi van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om te komen tot een onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens.

Bekijk het nieuwsartikel op de site van de Federatie Particulier Grondbezit

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws