05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anthony van de Loo

Persbericht – Motie schrappen haas en konijn van wildlijst onnodig en juridisch onuitvoerbaar

D66 draait en negeert haar achterban


Vanavond stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van Partij voor de Dieren om haas en konijn te schrappen van de nationale wildlijst. De PvdD probeerde onlangs in het Kamerdebat over de stikstofmest de wildlijst al te laten aanpassen. Omdat alle coalitiepartijen daartegen bleken trok de PvdD haar voorstel toen in. Vandaag draaide D66 en stemde zij met de oppositie vóór de motie, waarmee een Kamermeerderheid ontstond.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging noemt de motie onnodig en juridisch onuitvoerbaar. Onnodig omdat haas en konijn nog steeds veelvuldig en wijdverspreid in Nederland voorkomen. Onuitvoerbaar omdat een inperking van de nationale wildlijst strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Benelux-overeenkomst voor jacht en wildbeheer. De ommezwaai van D66 vlak voor de verkiezingen betitelt de Jagersvereniging als symboolpolitiek en kiezersbedrog: uit een groot onderzoek naar de publieke opinie over jacht in 2019 blijkt juist dat 62% van de D66-achterban voor uitbreiding van de nationale wildlijst is.

62% van de achterban van D66 is voorstander van uitbreiding van de wildlijst . Dat toont onderzoek onder de Nederlandse bevolking aan, maart 2019

D66 en oppositiepartijen negeren feitelijke informatie en juridische onuitvoerbaarheid

Aanleiding voor de PvdD-motie was de publicatie van de nieuwe Nederlandse Rode Lijst Zoogdieren op 3 november 2020 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Haas en konijn werden daarop aangemerkt als ‘gevoelig’, omdat de aantallen van 2019 afgezet werden tegen geschatte aantallen van 1950. Minister Schouten gaf bij de publicatie aan dat er geen enkele aanleiding is om haas en konijn van de wildlijst te schrappen, omdat deze diersoorten in Nederland nog steeds zeer algemeen en talrijk voorkomen. De Zoogdiervereniging meldde in recente publicaties ook dat de hazenpopulatie in Nederland de laatste 20 jaar stabiel is. Dat is in lijn met de tellingen van de jagers en wildbeheereenheden, waarop de provinciale overheden hun faunabeleid baseren. Minister Schouten heeft vanavond daarom terecht de PvdD-motie ontraden. Helaas negeren D66 en de oppositiepartijen de feitelijke informatie over de hazen- en konijnenstand in Nederland en de juridische onuitvoerbaarheid van hun opdracht aan de minister.

Laurens Hoedemaker: ‘Wanneer nodig stappen wij naar de rechter’

Directeur Laurens Hoedemaker stelt dat de minister er – zeker nu het Kabinet demissionair is – verstandig aan doet om de motie onuitvoerbaar te verklaren en de Wet Natuurbescherming en de Omgevingswet niet aan te passen. ‘We vertrouwen op het gezonde verstand en een consistente beleidslijn van de minister. Wanneer er op enig moment toch gesleuteld wordt aan de nationale wildlijst, zal de Jagersvereniging alles doen wat nodig is om de wildlijst met de huidige soorten te behouden en uit te breiden met alle andere soorten die duurzame benutting verdragen. Daarbij sluiten we ook een gang naar het Europese Hof niet uit.’

 

  • Delen:

Gerelateerd nieuws