06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Experts tijdens debat Europees Parlement: ‘maak duurzame benuttingsjacht op ganzen mogelijk!’

Op 17 januari organiseerde de intergroep ‘biodiversiteit, jacht en landschap’ van het Europees Parlement een debat met als onderwerp ‘Hoe om te gaan met zeer talrijke diersoorten: het voorbeeld van ganzenbeheer’ in het Europees parlement in Straatsburg.

De focus van het debat lag op de toegevoegde waarde van benuttingsjacht boven de traditionele aanpak van bescherming en beheer van populaties wilde ganzen in Europa. De organisatie van dit evenement lag bij de Europese koepelorganisatie van jagersverenigingen, waar de Jagersvereniging namens Nederland lid is, FACE. De dagvoorzitter was Parlementslid Karl-Heinz Florenz, voorzitter van de intergroep ‘biodiversiteit, jacht en landschap’ van het Europees Parlement. Gilbert de Turckheim, voorzitter van OMPO – het Europese instituut voor het beheer van wilde vogels en hun habitats- trapte de dag af.

Benuttingsjacht als waarborg

Over het algemeen blijkt dat het faciliteren van benuttingsjacht (‘adaptive harvest management’) een manier is om te waarborgen dat jacht duurzaam plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat gewerkt wordt met een ‘limited bag’-systeem (Een maximaal aantal geschoten ganzen per jager) gebaseerd op een gecoördineerd systeem van monitoring, data-analyse en besluitvorming in en tussen de landen waar de ganzensoorten voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat (landbouw)schade en hinder veroorzakende ganzen geoogst worden tot een (populatie)niveau dat ecologisch, maatschappelijk en financieel acceptabel is.

Diverse experts aan het woord:

Tijdens het debat van de intergroep ‘biodiversiteit, jacht en landschap’ van het Europees Parlement kwamen diverse experts aan het woord. We lichten er een drietal voor u uit:

Prof Jesper Madsen, from Aarhus University, Denmark

Who is one of Europe’s leading experts on goose conservation and management, explained: “The introduction of adaptive harvest management under the AEWA International Species Management Plan for the pink-footed goose (kleine rietgans) marks a major step forward for waterbird management in Europe. For the first time, range states and stakeholders have come together to agree on an international coordination of harvest as a means to stabilise an increasing population causing damage to agriculture and a threat to vulnerable Arctic tundra vegetation. Close monitoring of population size and harvest is followed up by adjustment of harvest regulations. This ensures that the population maintains a favourable conservation status as well as the sustainability of hunting. Hunters in Denmark and Norway play a key role in the process, and they have taken their responsibility very seriously, organising shooting more carefully and efficiently, with a view to reduce disturbance and crippling of geese. A major achievement has been trust-building, dialogue and joint learning among stakeholders with different interests”.

Na een succesvolle ochtend op de ganzen, fotograaf: Anoeska van Slegtenhorst

Prof Jesper Madsen: ‘Close monitoring of population size and harvest is followed up by adjustment of harvest regulations. This ensures that the population maintains a favourable conservation status as well as the sustainability of hunting.’

Dr Jacques Trouvilliez, Executive Secretary of the African Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA)

Said: “In November 2015, AEWA has published new ‘Guidelines on Sustainable Harvest of Migratory Waterbirds’ delivered by the Waterbirds Harvest Specialist Group of Wetlands International. These Guidelines adopted by the 6th Meeting of the Parties to AEWA highlight the necessary flyway approach for waterbirds harvest management which is part of a socio-ecological system. Adaptive management is a powerful tool to secure the favourable conservation status of huntable species but the involvement of all stakeholders is essential for the success of the process. I am confident the European Goose Management Platform should demonstrate all the benefits of the adaptive management approach”.

Dr Jacques Trouvilliez: 'Adaptive management is a powerful tool to secure the favourable conservation status of huntable species but the involvement of all stakeholders is essential for the success of the process'

Dr Jacques Trouvilliez: ‘Adaptive management is a powerful tool to secure the favourable conservation status of huntable species but the involvement of all stakeholders is essential for the success of the process’

Member of Parlement Karl-Heinz Florenz

In conclusion, Member of Parlement Karl-Heinz Florenz stated that “It is important to understand that waterbird migration is a cross-border phenomenon. Adaptive harvest management provides a mean to manage populations which cause conflicts with certain human activities such as agriculture or aviation. This approach shows considerable potential to ensure effective conservation and management of Europe’s goose populations and should be developed further”.

Parlementslid Karl-Heinz Florenz, voorzitter van de intergroep biodiversiteit, jacht en landschap: 'It is important to understand that waterbird migration is a cross-border phenomenon. Adaptive harvest management provides a mean to manage populations which cause conflicts with certain human activities such as agriculture or aviation.'

Parlementslid Karl-Heinz Florenz, voorzitter van de intergroep biodiversiteit, jacht en landschap: ‘It is important to understand that waterbird migration is a cross-border phenomenon. Adaptive harvest management provides a mean to manage populations which cause conflicts with certain human activities such as agriculture or aviation.’

Het debat werd bezocht door diverse leden van het Europees parlement, FACE-voorzitter Dr Michl Ebner, wetenschappers en vertegenwoordigers van Europese Jagersverenigingen.

Standpunt over ganzen van de Jagersvereniging

In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen winterganzen en in de zomer tot 630.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels aanwezig. Ze leven grotendeels op economische graslanden en akkers. Jaarlijks bedraagt de ganzenschade in de landbouw circa 70 miljoen euro, waarvan een beperkt deel wordt vergoed.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om een minimum aantal ganzen te herbergen. De daadwerkelijke aantallen zijn vele malen hoger dan het afgesproken minimum. Hier vindt u ons standpunt over ganzen. 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items