05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Douwe Anne Verbrugge

Partij voor de Dieren trekt voorstel jachtverbod in

Tijdens de behandeling van de Stikstofwet op 9 december 2020 diende de Partij voor de Dieren (PvdD) twee amendementen in tegen de jacht. Zo wilde zij dat een Rode Lijst-notering altijd leidt tot verwijdering van een soort van de nationale wildlijst. En tegelijk vroeg de Partij voor de Dieren om konijn en haas te schrappen van diezelfde wildlijst.
Vanavond zou de stemming plaatsvinden. Echter, daar bleek dat de amendementen door de Partij voor de Dieren waren ingetrokken. Er is dus niet over gestemd en de wildlijst blijft intact. Volgens onze informatie zou een grote meerderheid van de Kamer tegen de voorstellen van de PvdD gestemd hebben.

Al vanaf het moment dat de Rode Lijst Zoogdieren werd gepubliceerd (3 november 2020) gaf de Jagersvereniging via haar eigen kanalen en in de pers reactie op de wijze waarop deze tot stand was gekomen, de interpretatie van de cijfers en de conclusies die getrokken werden.

Haas en konijn redden zich goed in landelijk gebied

Zo stelde minister Schouten al bij de vaststelling van de Rode Lijst dat de staat van instandhouding van haas en konijn niet in het geding is. De soorten redden zich goed in het landelijk gebied, komen algemeen voor in Nederland en kunnen de jachtdruk aan. Dat betekent dat haas en konijn nog steeds voldoen aan de criteria van de wildlijst en dus daarop moeten blijven.

Jacht is beschermd eigendom

Daarnaast kan het jachtrecht niet zomaar ingeperkt worden. Het jachtrecht is namelijk een onvervreemdbaar onderdeel van het eigendom van een grondeigenaar. En dat is zeer strikt beschermd in Nederland door Europese regelgeving. Een overheid mag eigendom alleen afnemen of inperken als daar goede redenen voor zijn en de eigenaar hiervoor gecompenseerd is. Gezien het feit dat de soorten voldoen aan de criteria van de wildlijst, was er geen goede reden om het eigendom in te perken. Daarnaast was er in de amendementen ook geen compensatie geregeld voor grondeigenaren.

In dit licht bezien is het zelfs ook de vraag of andere wildsoorten ooit rechtmatig van de wildlijst zijn verwijderd.

IUCN: verbind geen juridische status aan rode lijst

Tevens geldt dat de Rode Lijst geen juridische status heeft. De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) die de internationale autoriteit is voor de vaststelling van de Rode Lijst stelt zelf dat de Rode Lijst geen automatische link moet hebben met de beschermingsstatus van een soort (link). Iets dat de PvdD wel wilde vastleggen. Al eerder gaf ook de minister dit aan in het besluit ter vaststelling van de Rode Lijst Zoogdieren.

Amendement zonder debat is ondemocratisch

Naast het feit dat de amendementen inhoudelijk niet deugden, kwam er ook kritiek op het moment dat de Partij voor de Dieren koos voor het indienen. Indienen van amendementen die niks te maken hebben met de inhoud van het debat (stikstofcrisis) is hoogst ongebruikelijk en staat het democratisch proces in de weg: er kan dan immers niet over gedebatteerd worden. Het CDA reageerde dan ook kritisch op de Partij voor de Dieren met de  vraag: ‘Hoeveel stikstofruimte leveren deze amendementen op?’ D66 was ook kritisch en vroeg zich af waarom de PvdD niet de beantwoording van de minister afwachtte. Minister Schouten raadde de amendementen af.

Reactie Jagersvereniging: ‘Verbod juridisch onhoudbaar’

De Jagersvereniging was het niet eens met de amendementen: noch inhoudelijk, noch procedureel. Laurens Hoedemaker (directeur) is dan ook tevreden met het intrekken van de amendementen: ‘De Partij voor de Dieren misbruikt de stikstofcrisis om stiekem een jachtverbod in de wet Natuurbescherming te krijgen. Dit probeerde ze zonder dat erover gedebatteerd kon worden en zonder dat men fatsoenlijk en inhoudelijk naar de vaststelling van de Rode Lijst kon kijken. Wij zijn verheugd met het gebrek aan steun in de politiek en zien dat als de enige juridisch houdbare conclusie.’

Roep Partij voor de Dieren om jachtverbod wordt voorspelbaar

In 2020 heeft de Partij voor de Dieren al twee maal eerder een (crisis)situatie aangegrepen om te proberen een jachtverbod in te stellen. Zo wilde zij ook de coronacrisis en de vogelgriepuitbraak hiervoor misbruiken. Eén ding hebben deze crises ons geleerd: de reactie van de Partij voor de Dieren is tamelijk voorspelbaar en faalt tot drie maal toe.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws