05:33
21:38
Nachtmodus

Jagersvereniging presenteert factsheet ‘Nieuwe Nationale Wildlijst’

Vandaag presenteert de Jagersvereniging haar nieuwste factsheet met de titel: Tijd voor een nieuwe Nationale Wildlijst. Daarin legt de vereniging uit wat de werking van de wildlijst is, wat de voordelen er van zijn en hoe groot het draagvlak voor de wildlijst is. Voor promotiedoeleinden ontwikkelde de Jagersvereniging een flyer en een filmpje.

In de factsheet legt de vereniging de werking van de wildlijst uit. Duidelijk wordt dat het hier om een principe gaat waarbij jagers enerzijds de plicht hebben om kwetsbare diersoorten te beschermen (bijvoorbeeld de patrijs) en anderzijds talrijke diersoorten duurzaam kunnen bejagen waarmee ongewenste effecten als landbouwschade en aanrijdingen voorkomen worden (bijvoorbeeld ree en wild zwijn). In de wet wordt dit aangeduid met de term ‘redelijke wildstand’.

De jager heeft vandaag de dag de verantwoordelijkheid voor vijf diersoorten. Er is breed draagvlak onder Nederlanders om de jager ook zo’n zelfde verantwoordelijkheid voor meer diersoorten te geven.

De Jagersvereniging baseert de informatie van de factsheet op het onderzoek naar de publieke opinie dat dit jaar werd uitgevoerd. Op de vraag of er in de wet moet worden vastgelegd dat de jager deze verantwoordelijkheid ook krijgt voor diersoorten als ganzen, reeën en wilde zwijnen antwoordt 53% dat dit zeker moet gebeuren, 10% is negatief en 37% is neutraal.

Download de factsheet

Bekijk het filmpje

  • Delen:

Meer informatie