06:25
20:48
Nachtmodus

BNR’s Big Five van de communicatie – Janneke Eigeman

Woensdag 19 juni 2019 was Janneke Eigeman te gast bij BNR’s Big Five. Het thema deze week was ‘Communicatie’. Presentator Roelof Hemmen had iedere dag één uur lang één hoofdrolspeler in de uitzending. In ruim 40 minuten ging hij in op onderwerpen als: de communicatie-opdracht bij de Jagersvereniging, omgaan met weerstand, communiceren over het doden van dieren en de toekomstplannen. Hieronder vindt u een samenvatting. Het interview is ook in zijn geheel terug te luisteren via de link in de tekst.

Imago
Nadat Hemmen meldde dat hij zelf jager is en Eigeman niet zou sparen in het stellen van kritische vragen, vroeg hij haar met welke opdracht zij in 2013 bij de vereniging startte. Eigeman vertelde dat de vereniging kampte met een nogal eenzijdig imago. ‘Jagen werd gezien als elitair, jagers zijn doodschieters en ze zouden niet houden van de natuur.’

Eigeman is aan de slag gegaan om het imago af te stemmen op hoe de jager daadwerkelijk jagen beleeft. Daartoe heeft de vereniging drie dingen ondernomen: onderzoek door Eigeman zelf in omgang met jagers in het veld, sessies met leden om het DNA van de vereniging en de jager weer naar boven te halen en onderzoek naar de publieke opinie. Uiteindelijk resulteerde dat in een nieuw verhaal van de jager, niet meer vanuit de defensie maar vanuit de trots die zij hebben dat zij jager zijn. Het werd een verhaal over de enorme verbondenheid van de jager met de natuur. Het feit dat hij daar wil zijn als deelnemer en niet als toeschouwer en dat hij een bijdrage wil leveren aan de natuur en daar – als dat kan – uit wil eten.

De strategie werkt, vertelt Eigeman in het interview. Inmiddels is 61% van de Nederlanders voorstander van duurzame benutting van wild, net zoals van paddenstoelen en kastanjes, en een paar procent tegen. In 2012 was er nog maar 36% voorstander van duurzame benutting en 30% tegen. Omdat de vereniging elke twee jaar onderzoek laat doen, kan geconcludeerd worden dat én bekendheid én draagvlak toenemen.

Hele hele interview is hier terug te luisteren (tekst loopt door onder link)


Tegenstanders van de jacht
Zo’n 7% van de Nederlanders blijft moeite houden met de jacht. Hemmen wil van Eigeman weten hoe ze met deze aanwezige groep omgaat en of tegenstanders ook niet een punt hebben als het gaat om het benoemen van misstanden. Als voorbeeld geeft Hemmen het aanschieten van ganzen. Eigeman benadrukt dat – zonder negatieve signalen te willen ontkennen – er wel een onderscheid moet worden gemaakt tussen overtredingen van de wet en het maken van fouten. Als een actiegroep een filmpje van een geschoten gans online zet en dit bewust benoemt als een misstand wat het niet is, heeft zij daar natuurlijk ook een belang bij. Die actiegroep wil dat de jacht eindigt. De Jagersvereniging heeft als belangenbehartiger de taak die beelden te duiden én de emotie te onderkennen die die beelden oproept. Dat is ook wat zij doet.

Communiceren over doden van dieren
Een onderdeel van de jacht is het doden van dieren. Nu Eigeman zelf een akte heeft en jaagt, vraagt Hemmen hoe ze hierover praat. Eigeman geeft aan dat 99% van de Nederlanders niet meer ziet waar zijn of haar eten vandaan komt en dat zij begrijpt dat het schieten van een dier boosheid of ergernis op kan roepen bij niet-jagers. Toen ze een gans meekreeg na een jacht, die thuis ‘uitsneed’ en daarna naar de winkel ging, besefte ze voor het eerst hoe raar dat eigenlijk was. Al het vlees lag daar voorverpakt in porties van gelijk gewicht, ‘terwijl de natuur niet uniform is.’ Volgens Eigeman moet vandaag de dag iedere jager in staat zijn om op een fatsoenlijke manier een tegenstander te woord te staan

Politici met lef gezocht
Eigeman is zelf lid van GroenLinks. Deze partij heeft een standpunt dat de ‘plezierjacht verbiedt en beheerjacht alleen in uitzonderlijke situaties’ toestaat. Wringt dat, vraagt Hemmen. Eigeman geeft aan dat het publieke opinieonderzoek ook laat zien hoe de achterban van politieke partijen denkt over de jacht. Een meerderheid van de achterban van Partij voor de Dieren – 52% – is voorstander van duurzame benutting van wild en 10% procent is tegen. Van GroenLinks is 59% voorstander en 6% tegenstander en bij de Partij van de Arbeid is dat 71% versus 5%. Dat GroenLinks zich zo uitspreekt, noemt Eigeman kwalijk. ‘We hebben mensen nodig, die lef hebben. Geen mensen die een beetje opportunistisch meewaaien met alle winden en denken dat hun achterban ergens iets van vindt. Je moet je verdiepen in wat je doelgroep echt vindt en dan daarvoor durven staan.’

Eigeman was gevraagd een voorwerp mee te nemen en nam een beeldje van een jachthoornblazer mee. ‘De jachthoorn werd gebruikt om te communiceren tijdens de jacht. Ik kreeg het beeldje namens de Ledenraad als dank voor mijn inzet voor de vereniging.’

Toekomst: vertaal vertrouwen in werkbaar beleid
Voor de toekomst ziet Eigeman graag dat het vertrouwen dat de maatschappij heeft, wordt vertaald in werkbaar beleid. Het beleid van nu is ‘van de zotte, jagers worden overstelpt met regels.’ Voor ganzen geldt bijvoorbeeld dat jagers in Noord-Holland een week van tevoren moesten melden waar ze een gans gingen schieten. ‘Je vraagt de brandweer toch ook niet een week van tevoren te melden waar hij een brand gaat blussen?’

Het gaat heel goed met de ganzen in ons land. Er zijn er 600.000 in de zomer en in de winter komen er 2 miljoen bij. De maatschappij is nu zo ver ‘doorgedraaid, dat alles met ganzen mag worden gedaan in een periode dat ze op hun kwetsbaarst zijn. Organisaties laten ganzen vergassen als ze in de rui zijn, organisaties laten ganzen van het nest schieten als ze aan het broeden zijn.’ Echter, als de ganzen fatsoenlijk bejaagd kunnen worden in het najaar mag dat niet, terwijl dan ‘de populatie op z’n sterkst is en er vraag is naar wild.’ Daar is een jachtseizoen voor nodig, vindt de Jagersvereniging.

Het omzetten van het vertrouwen van de maatschappij in werkbaar beleid, is de uitdaging voor de toekomst.

Over BNR’s Big Five
BNR’s Big Five is iedere werkdag op de radio van 10 tot 11 uur. Elke week staat een ander thema centraal en deze week was dat communicatie. Logeion, de brancheorganisatie voor communicatieprofessionals waar Eigeman lid van is, maakte deze week mogelijk.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items