05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Persbericht – Landgoed Twickel start groot patrijzenproject, 1000e punt op Biotoopprojecten op de Kaart

Delden – Landgoed Twickel maakt vandaag bekend dat ze start met een veelomvattend patrijzenproject in Delden. Daarmee zet het landgoed de volgende stap in het Deltaplan Biodiversiteit. Met de plaatsing op Biotoopprojecten.nl is het patrijzenproject het 1000e punt sinds de lancering van Biotoopprojecten.nl in 2018. Dit werd vandaag feestelijk gevierd.

In haar visie streeft Twickel naar robuuste landschapsecologie. Het patrijzenproject omvat dan ook een reeks van biotoopverbeterende maatregelen die Twickel in de komende periode samen met vele partners en belanghebbenden gaat realiseren. Bij haar werkzaamheden gaat Twickel aan de slag met het herstellen van bestaande landschapselementen. Daarnaast zet Twickel in op de natuurinclusieve landbouw. Ook wordt er gestart met de aanleg van heggen, akker- en grasstroken en worden er solitaire bomen en heggen aangeplant. Daarnaast wordt er 1,5 kilometer aan nieuwe houtwallen aangelegd en 2 kilometer houtwal hersteld. Op ruim 50 hectare worden beheerovereenkomsten afgesloten die bijdragen aan de biodiversiteit. Met vier pachters spreekt Twickel over de omschakeling naar biologische landbouw. Op een van de andere terreinen van Twickel, Nettelhorst, worden dit jaar soortgelijke activiteiten ontplooid. Op een derde terrein, Gelderse Waard, zijn deze investeringen recent gedaan.

Lokale betrokkenheid
Landgoed Twickel wil alle partijen betrekken bij de maatregelen, omdat het project hiermee meer kans van slagen heeft. Het landgoed werkt daarom samen met de jagers van WBE Twickel en met vrijwilligers die vogels, insecten en planten monitoren. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van SBNL Natuurfonds, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en NOJG. Ook laat het landgoed zich inspireren door andere landgoedeigenaren en werkt het samen met landbouwers en landschapsarchitecten.

Toekomst
Hierna wil Twickel in gesprek met rijk, provincie, waterschap en gemeenten. Welke bijdragen kunnen deze instanties leveren door in hun beheer meer rekening te houden met natuurwaarden? Ook het financiële aspect komt aan bod. Hoe kan natuurbeheer gefinancierd worden? Het landgoed wil onder andere met deze partijen onderzoeken of er een fonds gevormd kan worden om deze ontwikkelingen economisch duurzaam te maken.

1000e punt Biotoopprojecten.nl
Landgoed Twickel heeft het patrijzenproject aangemeld voor Biotoopprojecten op de Kaart. Hiermee is het patrijzenproject het 1000e punt op Biotoopprojecten.nl, dat vorig jaar in maart werd gelanceerd. Bij deze mijlpaal werd vanochtend feestelijk stilgestaan. Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer kreeg uit handen van Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, een beeldje van patrijzen overhandigd.

Biotoopprojecten.nl is een initiatief van de Jagersvereniging. Met deze kaart van Nederland wil de Jagersvereniging alle lokale initiatieven over biotoopbeheer- en verbetering in het buitengebied een landelijk platform en landelijke bekendheid geven.

Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer: ‘Investeren in biodiversiteit is vanzelfsprekend’
Egbert Jaap Mooiweer is verheugd over de activiteiten van Twickel: ‘Met de start van het patrijzenproject zetten we daadwerkelijk een stap in de realisatie van het Deltaplan Biodiversiteit. Als rentmeester op een landgoed dat al eeuwen particulier bezit is, is het voor ons niet meer dan vanzelfsprekend om in biodiversiteit te investeren. Naar goed Twents gebruik doen we dat samen met alle betrokkenen. Dat geeft ons inziens het beste resultaat.’

Directeur Laurens Hoedemaker: ‘Goede biotoop belangrijk voor veel soorten’
Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, is content met de brede samenwerking: ‘Voor jagers is een goede biotoop belangrijk. Dit betekent immers dat het voor veel wild- en andere soorten goed toeven is. Daarom investeren veel jagers en wildbeheereenheden (WBE) in enerzijds aanleg en onderhoud van natuur en anderzijds in predatorenbeheer. Dit doen jagers en WBE’s samen met andere belanghebbenden en die samenwerking is ook in het patrijzenproject terug te zien. Het is dan ook een inspirerend voorbeeld en terecht een mijlpaal op Biotoopprojecten.nl.’

<Einde>

Foto
Egbert Jaap Mooiweer (rechts), rentmeester van Landgoed Twickel, krijgt een beeldje van patrijzen overhandigd van Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Over Landgoed Twickel
Landgoed Twickel is het grootste particuliere landgoed in Nederland en beslaat in totaal 6.500 hectare grond, verdeeld over acht locaties in Nederland en in Duitsland. Het grootste landgoed, 4.500 hectare, is bij kasteel Twickel in Delden. Het kasteel heeft het landgoed haar naam gegeven. Het terrein bestaat uit bos, natuur- en landbouwgrond.

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en bijna 300 lokale jagersverenigingen de belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht.

Ga naar Biotoopprojecten.nl

Welke biotoopprojecten zijn er in uw omgeving?
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws