05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Lonneke Wiggers

Jagersvereniging in Limburg partner Soortenbeschermingsplan Patrijs

In mei 2019 is in Limburg het Soortenbeschermingsplan Patrijs officieel van start gegaan. Met dit plan maakt de provincie extra geld vrij voor biotoopmaatregelen ten behoeve van akkervogels in landbouwgebieden. Het project is een samenwerking tussen drie organisaties: Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), de agrarische natuurvereniging Natuurrijk Limburg en namens de wildbeheereenheden, de Jagersvereniging.

De agrarische ondernemers concentreren zich in dit project op de landbouwkundige maatregelen die het leefgebied voor akkervogels verbeteren. Zo willen zij bijvoorbeeld meer voedsel en dekking voor de akkervogels in de winter. De IKL vrijwilligers richten zich vooral op de monitoring van de broedresultaten van de akkervogels. De wildbeheereenheden monitoren de leefgebieden op (overmatige) predatie en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan. Voor dit project heeft de provincie Limburg budget beschikbaar gesteld. Met dit geld worden er enkele mensen vanuit de provincie aangesteld die in overleg gaan met de mensen in de beoogde beschermingsgebieden. Hierbij kunt u denken aan vrijwilligers van IKL, boeren, tuinders en andere belangstellenden. De coördinatoren vanuit de provincie en lokale trekkers van het project in de gebieden gaan in gesprek met de grondeigenaren om tot een beheercontract te komen. Dit beheercontract moet ervoor zorgen dat er op de desbetreffende grond biotoopmaatregelen, zoals het inzaaien van akkers, genomen kunnen worden.

De provincie heeft ook geld ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een aantal warmtebeeldkijkers. Hiermee kunnen de vrijwilligers van de wildbeheereenheden tijdens de nachtelijke uren de predatie goed in beeld brengen. ‘Ik ben trots op de samenwerking en de rol die de jagers vervullen in dit project. Het is goed dat we ’s nachts in die gebieden kunnen zien wat er gebeurt’, aldus Wim Grave, voorzitter Jagersvereniging Limburg. Bij overmatige predatie is de wildbeheereenheid gedurende de nachten in de broedperiode extra in het gebied aanwezig. Van predatoren die schade toebrengen aan de akkervogels wordt de druk zo veel mogelijk verlaagd door ze deels te schieten dan wel te weren uit het gebied.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items