05:33
21:38
Nachtmodus
Diersoorten

Informatie over Jagen

Diersoorten

Jagers komen in hun jachtvelden veel diersoorten tegen. Op sommige daarvan wordt gejaagd, van andere soorten wordt voorkomen dat grote aantallen tot teveel schade en overlast leiden. Het herkennen van soorten en het gedrag  is belangrijk om verwante soorten te kunnen onderscheiden of leeftijden goed in te schatten. In deze rubriek wordt ook achtergrondinformatie gegeven over een aantal vogels en zoogdieren die jagers in hun veld kunnen tegenkomen.

In deze soortbeschrijvingen staat informatie over gedrag, biotopen, aantallen en verspreiding in Nederland.